God sommer!

F19-06-05.eps

Foto: Kristin Aksnes.

Det er juni og snart sommer! Årets sommerferie er virkelig etterlengtet. Vi legger bak oss en hektisk periode med stor oppmerksomhet rundt tjenesten vår. Blankholmutvalgets offentlige utredning «Det viktigste først», med anbefalinger om en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten, samt regjeringens punkt i Granavold-plattformen om en evaluering av kompetansesentrene, viser at tannhelse igjen er på den politiske agendaen. Helsedirektoratet har dessuten flere pågående prosjekter som kan få konsekvenser for tannhelsetjenesten. Evaluering av sykehusodontologien og et nytt prosjekt om prioritering innen kjeveortopedi er to eksempler på arbeider som NTF er involvert i.

Til høsten er det kommunevalg, og de politiske partiene har avholdt landsmøter i vår. NTF har regelmessig kontakt med de politiske partiene på Stortinget for å høre hva de er opptatt av og for å fremme foreningens syn på aktuelle saker. Sjekk oversikten i denne utgaven av Tidende for å se hva de ulike partiene sier om tannhelse. Det skal bli spennende å se hva både regjeringspartiene og opposisjonen faktisk vil gjøre på tannhelseområdet. Flere av partiene sier at de ønsker å styrke folketrygdens stønadsordning, men vi vet dessverre så altfor godt at det ikke alltid er samsvar mellom partiprogrammene og det virkelige livet.

I november er det tid for en viktig begivenhet for NTF, nemlig årets representantskapsmøte. Dit kommer stemmeføre representanter fra alle NTFs lokal- og spesialistforeninger samt NTF Student for å debattere viktige saker og velge nye medlemmer til foreningens sentrale organer. Forslag til nye vedtekter med underliggende styringsdokumenter blir en stor og viktig sak i år. Saken har nå vært på høring i hele organisasjonen, og jeg vil takke for konstruktive, velbegrunnede og gode innspill i høringsrunden. Dette har vært en utrolig viktig prosess. Jeg tror at vi til høsten skal kunne vedta nye, gode vedtekter som foreningen kan styre etter i mange år fremover.

Representantskapet skal også vedta andre styringsdokumenter, som nytt arbeidsprogram og eventuelt policydokumenter. Hovedstyret vil dessuten legge frem forslag til endringer i ordningen med obligatorisk etterutdanning. Denne saken blir sendt på høring i organisasjonen før sommeren. Vi er klar over at dette ikke er ideelt, men saken er heldigvis ikke like omfattende som vedtektsaken, og vi håper at det vil komme mange gode innspill.

Som tillitsvalgt i NTF får du påvirkningskraft og medbestemmelsesmulighet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle lokale og sentrale tillitsvalgte som gjør en meget viktig jobb for foreningen og alle medlemmene. Dere legger ned en betydelig innsats og mye tid i foreningsarbeidet. Uten dere, og uten de ansatte i vårt dyktige sekretariat, ville ikke NTF vært den aktive og viktige foreningen vi er i dag! Tusen takk for at dere står på - for fellesskapet.

Veien til sentrale tillitsverv er ofte verv og deltagelse i NTFs lokal- eller spesialistforeninger. Så tenker du kanskje: Hvorfor skal jeg bli tillitsvalgt? Hvorfor skal jeg bruke tiden min og ressursene mine på det? Har jeg nok kunnskap til å bli tillitsvalgt? Har jeg noe å bidra med? Svaret er selvfølgelig ja! Alle har noe å bidra med, vi trenger alle gode krefter, og det å være tillitsvalgt er lærerikt. Det utvikler og utfordrer deg. Og det du ikke kan, kan læres.

Som tillitsvalgt i NTF får du påvirkningskraft og medbestemmelsesmulighet. Kort sagt: Du får være med på å bestemme over din egen hverdag. Du må samarbeide med andre for å finne løsninger. Du får førstehånds kunnskap om lover, regler, politiske prosesser og byråkratiets arbeid.

Og så er det gøy og sosialt! Gjennom tillitsvalgtarbeidet treffer du likesinnede, engasjerte, interessante og kunnskapsrike mennesker. Du utvider horisonten, får reise på kurs, møter og konferanser, og du danner nettverk og vennskap som vil vare resten av livet. I tillegg er det faglig stimulerende. Med mange kolleger samlet blir det alltid tid til en faglig diskusjon.

Høres dette interessant ut? Har du tenkt tanken? Har du lyst? Da er det ingen grunn til å nøle: Kast deg ut i det! Bli med! Jeg er helt sikker på at du vil synes at det er verdt det. NTF ville ikke vært den samme organisasjonen uten alle de dyktige tillitsvalgte som gjør en kjempejobb. Velkommen skal du være!

Høsten blir innholdsrik og spennende. Jeg gleder meg, men først skal det bli godt med en forhåpentligvis varm og deilig sommertid.

Jeg ønsker dere alle en herlig sommer, og noen deilige ferieuker, så ses vi til høsten med nye krefter og fornyet pågangsmot!

Camilla HansenSteinum 

President