Tilbakeblikk

1919

Karies-komissionens betænkning

Som tidligere omtalt nedsatte justisministeriet under 12. december 1918 et utvalg til undersøkelse av betimeligheten av, at der træffes særlige foranstaltninger til bekjæmpelse av tandsygdommen karies, og dette har nu avgit sin betænkning.

Som man ser, har baade lovgivningsmagten og administrationen, tandlægerne, lægerne, skolen og sykekasserne været repræsentert, og betænkningen, der foreligger, er avgit absolut enstemmig. Den er priselig kort, fylder - trods det, at man ikke alene har indskrænket sig til undersøkelser, men ogsaa stiller bestemte forslag til sygdommens bekjæmpelse - kun en snes sider, men gir paa denne begrensede plads en let læselig og klar fremstilling av alle de forskjellige spørsmaal, som er av betydning for den foreliggende høist viktige sak.

August 1919,6. hefte 

1969

Kombinasjonskronen

Guld-porselenskronen benevnes P.G.-kronen eller G.P.-kronen. Jeg tror guld-acryl-kronen mer og mer vil bli kalt G.A.-kronen. Den har gjerne vært kalt kombinasjonskronen. Dette er et lite logisk navn, idet nærmest alt vi lager og alt vi bruker til å lage noe av - er en kombinasjon.

Men verre er det når den svært ofte er kalt K.K.-kronen. Det er en udmerket og populær krone. Vi bør bli enige om å legge helt vekk dette navnet fra dens barndom og kalle den G.A.-kronen. (Ole Bærøe)

Mai 1969,hefte 5 

2009

Quizvinnere er trukket ut

Deltakelsen i NTFs jubileumsquiz har kanskje ikke vært overveldende så langt, men det skal uansett trekkes ut en vinner for hver av årets første tre måneder. De heldige - for ikke å si dyktige - er følgende tre medlemmer:

Erik G. Lien, Bergen TF (januar), Grethe Wergeland, Buskerud TF (februar) og Reza Nogorabi, Hedmark TF (mars).

Gavekort på 1000 kroner kommer i posten til de utvalgte. Neste gang er det kanskje din tur til å vinne?

Mai 2009,nr. 6