Zendiumprisen 2019 til Troms

F19-06-87.eps

Tannpleierne Wenche Nylund og Rita Hogefeld ved Tannklinikken på Finnsnes har utviklet læreplanen i oral helse for elever på helsefag. Torbjørn Wilhelmsen sto for tildelingen av Zendíum-prisen. Foto: Tove Bendiksen.

Under Samfunnsodontologisk forum i Oslo ble det torsdag 23. mai gjort kjent at Zendiumprisen for 2019 gikk til Tannhelseetaten i Troms fylkeskommune.

To tannpleiere ved tannklinikken på Finnsnes mottok den prestisjetunge prisen for sitt arbeid med å styrke den munnhelsefaglige utdanningen for helsefagarbeidere ved Nordborg videregående skole.

Det er tannpleierne Wenche Nylund og Rita Hogefeld som har drevet frem prosjektet ut fra Finnsnes tannklinikk, og med Tove Bendiksen ved Tannhelseetaten i Troms fylkeskommune som prosjektleder.

Tannhelsetjenesten vet lite om hvordan elevene i videregående skole undervises i tann- og munnhelse. Prosjektgruppen etablerte derfor et solid samarbeid med lærerne på helsearbeiderfaget på Nordborg VGS. Det ble enighet om faglig innhold og omfang, og underveis i undervisningen ble det gjennomført evaluering av innsatsen på trinn VG1 og VG2. Tannpleierne vil også bistå med å utarbeide spørsmål og oppgaver til eksamen. Prosjektet planlegges avsluttet våren 2020, og i tillegg til læringsmål og effektmål for elevene, er det langsiktige målet å gi eldre med pleiebehov en bedre livskvalitet.

I begrunnelsen for tildelingen fremhever komiteen at prosjektet er godt forankret i de to organisasjonene, godt gjennomført og har stor overføringsverdi til andre helsefagskoler i Norge.

Zendiumprisen ble etablert i 1992 og deles ut årlig til prosjekter innen forebyggende tann- eller munnhelse. Det er Zendium som står bak prisen på 65 000 kroner, og det er en uavhengig komité som peker ut prisvinner. Komiteen består av representanter for Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og en representant for fylkestannlegene i Norge.