Replikk til Hauge og Alvenes:

Estetiske normer og etikk

Estetisk behandling kan være nødvendig behandling.

Da Blankholmutvalget presenterte sin utredning, uttrykte NTFs president glede over at utvalget hadde føyd mestring til prioriteringskriteriene. Det medfører at estetiske forhold skal tillegges vekt dersom de hemmer mestring, for eksempel i sosiale situasjoner.

Hva som hemmer sosial mestring vil være bestemt av samfunnsmessige normer, som alltid er i endring, og også av personlige normer som kan være både strengere og romsligere enn samfunnsnormene. Det som er akseptabelt for ett individ, vil skape problemer for andre. Da blir det viktig å skille mellom estetisk behandling og kosmetisk, som aldri bør få bli normsettende i helsetjenesten. Å skille mellom estetisk og nødvendig behandling, slik Hauge og Alvenes framhever, blir mindre relevant. Estetisk behandling kan være nødvendig behandling.

Vi må kjenne samfunnsnormene på vårt felt, og samtid ha respekt for pasientens personlige normer. Vi må erkjenne vårt informasjonsovertak på pasientene, og være etisk bevisste i våre råd og anbefalinger. Personlige normer må vi respektere, samfunnsnormene må vi ikke argumentere med. Kosmetiske «normer» bør være oss uvedkommende.

Det gjelder for mange områder i odontologien - også trangstillinger og kjeveortopedi.

TorTorbjørnsen 

Spesialist i kjeveortopedi