Troverdig og nyttig, fortsatt

F19-05-04.eps

Foto: Kristin Witberg.

Tidendes lesere er blitt spurt, og har svart. Og dere har sagt nesten det samme som for tre år siden, da vi gjennomførte vår forrige omfattende leserundersøkelse.

Dere har stabile lesevaner, og dere gir Tidende høy skår på vesentlige områder. Alt tyder på at Tidende, sammen med kurs, er den viktigste kilden til faglig oppdatering for det store flertallet av norske tannleger. Fortsatt.

Hovedfunnene i leserundersøkelsen er at Tidende gis en god eller svært god helhetsvurdering av 89 prosent av leserne, akkurat som sist vi spurte. 93 prosent sier at Tidende er troverdig, og 79 prosent gir oss god skår på aktualitet. Utforming og layout vurderes som bra eller svært bra av 81 prosent av de spurte. Dette bringer oss helt til topps, i sammenligning med andre tidsskrifter og fagblader.

Alt tyder på at Tidende, sammen med kurs, er den viktigste kilden til faglig oppdatering for det store flertallet av norske tannleger

På spesifikke spørsmål om Tidendes nye layout, svarer 64 prosent at Tidendes nye layout er bra eller svært bra, mens ni prosent er negative. Svarfordelingen gir oss et meget godt resultat, sier meningsmåleren, når vi ser på lesernes vurdering av om Tidende fremstår som friskere og mer moderne, mer innbydende, mer leservennlig, enklere å orientere seg i, mer seriøst og mer vitenskapelig.

Tidende legger fortsatt hovedvekten på vitenskapelige artikler og annet fagstoff. Det er gledelig å se at ti prosent flere enn sist synes Tidende i stor grad er aktuelt i faglige og standspolitiske spørsmål, og at åtte prosent flere synes Tidende i stor grad fungerer som kilde til etterutdanning. Vi legger også merke til at ti prosent færre leser andre tannlegefaglige blader ved siden av Tidende. Som før, og i enda større grad enn tidligere, viser denne leserundersøkelsen at tannleger er opptatt av faget, og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende.

Appen Tannlegetidende er lastet ned av 16 prosent flere, sammenlignet med 2016, og det er syv prosent flere som er inne i appen minimum en gang i måneden. Undersøkelsen viser ingen signifikant økning i lesing av Tidende på nett. Det er i all hovedsak, og fortsatt, papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 82 prosent, mot 85 prosent i 2016, leser Tidene kun eller mest i papirutgaven. 25 prosent er på www.tannlegetidende.no ukentlig, mens 61 prosent er der månedlig eller oftere. 32 prosent har lastet ned appen, og 16 prosent bruker den en gang i måneden eller oftere.

Takk til alle som tok seg tid til å svare da meningsmålerne ringte, i slutten av mars. Et representativt utvalg, det vil si 200, av NTFs yrkesaktive medlemmer, ble oppringt og sa ja til å svare på en rekke spørsmål, der svarene gir oss verdifull informasjon om hva leserne våre liker, misliker og ønsker.

Flere resultater fra leserundersøkelsen er presentert i en egen sak i denne utgaven av Tidende. Den vil du kanskje lese. Hvis du er en gjennomsnittlig leser setter du deg muligens godt til rette nå, og leser i 45 minutter. Deretter legger du Tidende et sted hvor du vet at du finner det igjen. Etter første gangs lesing tar du nemlig bladet frem igjen og leser mer, ikke bare én, men to ganger.

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør