Lite munnhelse i folkehelsemelding

F19-05-03.eps

Fredag 5. april la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 19 (2018-19) Folkehelsemeldinga - Gode liv i et trygt samfunn.

Daværende eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen, sier i en pressemelding at regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: Tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Den norske tannlegeforening (NTF) savner oppmerksomhet rundt den orale helsens betydning for folkehelsen, og mener også at tobakksstrategien i meldingen er tafatt.

- Oral helse har fått veldig liten plass i denne meldingen, til tross for hvor viktig god oral helse er for folkehelsen, og for god psykisk og fysisk helse. God oral helse er også svært viktig for å opprettholde et sunt og riktig kosthold, spesielt for den eldre befolkningen. Vi synes også at den nasjonale tobakksstrategien som legges frem i meldingen er lite ambisiøs og urovekkende vag, sier NTFs president, Camilla Hansen Steinum.

Les hele stortingsmeldingen her: https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nn-no/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf