Ap vil likestille tannhelse

F19-05-01.eps

Foto: Arbeiderpartiet

På sitt landsmøte i april vedtok Arbeiderpartiet (Ap) et fremtidig mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.

Partiet vedtok følgende tekst under God helse til alle - uansett hvem du er og hvor du bor: Et mer rettferdig tannhelsetilbud Blant arbeidsledige oppgir én av fire at de har et behov for tannlegebehandling som de ikke har råd til å få utført. Også mange uføre og studenter sier de ikke har gått til tannlegen fordi de har dårlig råd. Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Vi vil skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet:

- vil styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse

- vil utvide den offentlige tannhelsen for unge voksne

- vil styrke og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft

- vil bedre ordningene for dem som ikke har råd til nødvendig tannhelsebehandling.

- Vi er glade for Arbeiderpartiets ambisjon om et bedre tannhelsetilbud til befolkningen, og ønsker nå å møte helsefraksjonen i partiet for å få klarhet i hvordan Arbeiderpartiet ønsker å få til en slik satsing. Det er mye som er uavklart i Arbeiderpartiets forslag. NTF er opptatt av at dagens tannhelsemodell har vært vellykket og at den må utvides og styrkes. Derfor er vi glade for partiets ønske om å styrke og forenkle ordningen for refusjon gjennom folketrygden og bedre ordningene for dem som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett også foreslått å styrke støtten til kreftoverleveres orale helse, noe vi støtter helhjertet, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.