Maxillofacial Imaging i ny utgave

F19-05-46.eps

Professor Tore A. Larheim med sitt oppdaterte bokverk. Foto: ©UiO/Fredrik Pedersen.

Boken Maxillofacial Imaging ble utgitt første gang i 2006, og ble godt mottatt internasjonalt. Annen utgave av boken kom i fjor i en betydelig utvidet versjon, og er anmeldt i dette nummeret av Tidende.

Professor Tore A. Larheim ved Det odontologiske fakultetet i Oslo har skrevet boken sammen med den amerikanske nevroradiologen professor Per-Lennart A. Westesson ved Universitetet i Rochester. I tillegg er det bidragsytere fra Canada, Japan og Norge. Boken inneholder i alt 2 500 enkeltbilder og kan minne om et atlas ved at den består av bilder med en kort tekst til. Et helt nytt kapittel om CBCT er for øvrig inkludert i den siste utgaven.

- Det har vært veldig interessant å jobbe med et slikt prosjekt og ikke minst lære om hvor langt man kan drive radiologisk diagnostikk i dag ved hjelp av ulike bildemetoder: CT, CBCT, MR og nukleærmedisinske metoder slik som PET-CT. Det har vært en enorm utvikling innen medisinsk radiologi siden 1970/80-tallet, og jeg er glad for å kunne fortelle at boken er helt oppdatert hva angår maxillofacial radiologisk diagnostikk, sier Larheim til faktultetets hjemmesider.

- Jeg har gjennom mer enn 40 år fått erfaring med en rekke ulike tilstander som kan opptre i kjeveskjelett og munnhule. Mange tilstander er nokså vanlige og andre tilstander er meget sjeldne, men når de opptrer på den enkelte pasient er man jo ikke opptatt av om det er sjeldent eller ikke, forklarer Larheim. Det viktigste er å komme raskest mulig frem til riktig diagnose. Med så mye oppsamlet kunnskap har jeg nesten sett det som min plikt å overføre denne kunnskapen til neste generasjon av fagfolk, sier Larheim.

Den første utgaven har vært pensum på spesialistutdanningen og har også delvis blitt brukt i grunnutdanningen.

Siste professor i embetsstilling

Tore A. Larheim gikk over i emeritusstilling 1. januar 2019 etter 34 år som professor ved Det odontologiske fakultet. Han er den siste professoren i embetsstilling ved fakultetet, utnevnt av Kong Olav V i statsråd i 1985, og med avskjed i nåde fra nåværende forsknings og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.