Plan S

Forskningsrådet deltar i et europeisk initiativ, kalt Plan S, som arbeider for å gjøre all offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig fra 2020. Målet med Plan S er at alle forskere, næringslivet, forvaltningen og allmennheten skal ha åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

F19-05-45.eps

Foto: Yay Images.

NTFs Tidende er allerede åpent tilgjengelig, så dette vil ikke ha konsekvenser for forskere som publiserer her.

Så langt er det 13 nasjonale forskningsråd som har sluttet seg til Plan S: Fra Frankrike, Finland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Sverige og Østerrike, i tillegg til The Welcome Trust og The Gates Foundation.

Fram mot sommeren skal samarbeidspartnerne arbeide med å ferdigstille veilederen for implementeringen av Plan S. Samtidig fortsetter arbeidet med å utvide koalisjonen til å omfatte flere land. Målet er en internasjonal harmonisering av kravene til åpen tilgang.