hvakostertannlegen.no

F19-05-44.eps

Den norske tannlegeforening (NTF) er igjen i dialog med Forbrukerrådet om markedsportalen hvakostertannlegen.no. Forbrukerrådet har varslet at de er i gang med å sende ut informasjon om oppdatering av prisportalen, og vi minner om at tannhelsepersonell har en lovpålagt plikt til å holde sine priser oppdatert.

Forbrukerrådet og NTF har felles interesse av at markedsportalen hvakostertannlegen.no har høy legitimitet både hos pasientene og tannlegene. I lang tid har det vært liten kontakt mellom NTF og Forbrukerrådet, som nå har fått ny direktør, Inger Lise Blyverket. Det er også ansatt en ny medarbeider som skal ha ansvar for portalen. NTF har allerede hatt et konstruktivt møte med Forbrukerrådet, som arbeider med forbedringer av portalen.

- Det er viktig at våre faglige råd lyttes til når Forbrukerrådet er i ferd med å oppdatere portalen. Derfor er det veldig positivt at vi har en god dialog om veien videre, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum til NTFs nettsider.

Steinum minner om at alle tannleger er lovpålagt å oppdatere sine priser i portalen:

- Alle tannleger har en plikt til å oppdatere prisene sine i portalen. Det er viktig at vi, som en yrkesgruppe med frie priser og fri konkurranse, både er åpne om kostnadsnivå og prissetting av våre tjenester. Det skal være enkelt for pasientene å forstå hva de skal betale og å sammenligne priser i markedet, sier Steinum.