Trenger bedre varslingssystem for legemiddelmangel

F19-05-43.eps

Foto: Yay Images.

- I det store og hele er det internasjonale årsaker til legemiddelmangelen. Vi ser stadig en økende politisk spenning, og blant annet at Kina har fått en dominerende rolle i produksjon av virkestoffer, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under en åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité den 30. april om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel.

- Lege, pasient og apotek jobber godt sammen for å finne erstatninger ved legemiddelmangel ved å finne alternative legemidler, utenlandske pakninger og andre doseringer. I perioder med forbigående leveringssvikt er vi nødt til å ha beredskapslagre. Kravet til grossistenes beredskapslagre er per i dag for to måneders forbruk, og det gjøres nå vurderinger for hvorvidt dette lageret bør utvides, sa Guldvog.

Helsedirektøren mente at alt tyder på at spesialisthelsetjenesten er godt koordinert når det gjelder oversikt over mangelsituasjoner.

- Primærhelsetjenesten er mer sårbar, og et system for varsling tilsvarende Mangelsenteret i spesialisthelsetjenesten bør utvides til også å gjelde for primærhelsetjenesten, sa Guldvog.

- Legemiddelmangel vurderes som et av de krisescenarioene som har høyest risiko, og det er kun pandemi som har høyere risiko, supplerte direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae i høringen.

Kilde: Dagens Medisin