Intervju med Hedmark tannlegeforening (HTF) ved leder Petar Ninkov

F19-05-40.eps

Styret i HTF. Fra venstre: nestleder Jørn Bang Larsen, kurskontakt Kjersti Høye, leder Petar Ninkov, UTV Hedmark Øivind Grønnerud Ellingsen, vara Robert Drosch, informasjonssekretær Ida Kristina Fjeldberg og kasserer Agnethe Røsbak.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden (6-12 måneder)?

Vi prøver å ha fokus på kursvirksomhet, og holder sosiale treff for medlemmene, som virker å være noe mange setter pris på. Vi har også hatt egne sammenkomster for yngre tannleger, hvor det skal være lav terskel for å stille spørsmål og god mulighet for å bli bedre kjent. Vi ønsker også å arrangere flere møter hvor spesialistene vi har i nærområdet kommer for å kunne svare på spørsmål og diskutere kasus.

Hva har vært de største utfordringene?

En utfordring for oss er at vi rent geografisk er et langstrakt fylke, noe som gjør at det kan være vanskelig for mange å møte på et kveldskurs midt i uka for eksempel. En annen utfordring kan være å få tak i kursholdere. Så det er utfordrende å klare å være nok i forkant til at vi får arrangert nok og varierte kurs gjennom året. Ellers har vi egentlig god erfaring når det gjelder rekruttering av nye styremedlemmer.

F19-05-41.eps

Leder Peter Ninkov og sekretær i styret Dzenana Grabovica Croucher.

Hva har vært høydepunktene?

Vi har ikke noe fast stort kursarrangement som andre foreninger kan ha, men har flere mindre kurs gjennom året som vi synes er hyggelig å arrangere, ikke minst på grunn av at det er en anledning til å møte de andre medlemmene.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

Vi har en valgkomité som gjør en god jobb, slik at det i de senere årene har det ikke vært veldig vanskelig å rekruttere nye styremedlemmer, men dette kan jo selvfølgelig være litt varierende fra år til år. Ellers prøver vi å ha sosiale sammenkomster, og da egne sammenkomster for yngre tannleger slik at dette kan være en måte å bli bedre kjent med andre medlemmer, samt kanskje en bidragsyter til å rekruttere nye tillitsvalgte senere.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det er motiverende og inspirerende å være leder i HTF. Det er godt arbeidsmiljø i styret takket være engasjerte styremedlemmer, og ikke minst tidligere ledere som Nils Rune Tønnesen og Jørn Bang Larsen. Hovedstyret har 4 møter i året hvor det planlegges og fordeles oppgaver blant styremedlemmene. Som leder ser jeg frem til å beholde aktivitetsnivået i HTF og jobbe mot å få flere medlemmer til å komme på våre arrangementer.

Hvordan ser du på dagens situasjon for tannlegene i Hedmark, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Møter arrangert i regi av HTF er uten tvil en god arena for fagdiskusjon, men det som er enda viktigere er å treffe folk som møter de samme utfordringene og problemstillingene som deg. Man får forståelse og råd fra mer erfarende kollegaer. Det finnes kollegial hjelp som ordning i den lokale foreningen, men man får mye mer ut av en uoffisiell prat på møtene. Det er meget viktig å ha noen å snakke med lokalt; noen man kjenner og som man kan ringe for å få hjelp. Dette gjelder spesielt tannleger som ikke er utdannet i Norge, og som ikke treffer venner fra tannlegestudiet på landsmøtet og andre store arrangementer av NTF. Lokalforeningene har mye å tilby til sine medlemmer både faglig og kollegialt og jeg håper at lokalforeningene fortsetter med sin virksomhet i framtiden.

F19-05-42.eps

Sosialt treff for unge tannleger.

Hva kommer til å skje de neste 6-12 månedene

Nå skal Hedmark og Oppland snart slås sammen til ett fylke, så noe fokus framover vil være på hvordan vi skal organisere lokalforeningene videre. Dette er noe vi må ta stilling til. Ellers vil vi fortsette med vår kursvirksomhet, og medlemsmøter slik at vi kan få innspill fra dem i forhold til hvordan de ønsker at vi skal jobbe videre.

Faktaboks

Hedmark tannlegeforening

  • Totalt 184 medlemmer

  • 100 menn / 84 kvinner

  • 50 offentlig / 99 privat

  • Leder: Petar Ninkov