Intervju med NTF Student ved leder Vegard Hauge Svartveit

F19-05-37.eps

Leder Vegard Hauge Svartveit.

Hva har vært de viktigste oppgavene for studentforeningene den siste tiden?

Det siste året har vi arbeidet med Handlingsplanen for NTF-Student, studentforeningens første plattform med saker vi ønsker å satse på. Den ble vedtatt på årsmøte i januar på Geiloseminaret. Med denne har vi fundamentet for hva NTF-Student ønsker å utrette som studentforening. Eller er det alltid i stort fokus å være på banen i studentpolitiske saker som angår oss og å jobbe med å få nye medlemmer med i foreningen.

Hva har vært de største utfordringene?

Noen av det jeg har tenkt som mest utfordrende er å finne ut hvordan vi som studentrepresentanter kan representere alle tannlegestudenter på best mulig måte. Da vi startet i fjor var de aller fleste helt nye og da tar det tid å sette seg inn i hvordan ting fungerer. I år har vi en del av representantene med oss videre og med de erfaringene tror og håper jeg vi kan gjøre en enda bedre og mer effektiv jobb.

Høydepunkter? (Kurs, sosiale arrangementer, medieoppslag?)

Blant høydepunktene var samlingen av det nye styret i Oslo i Mars. Her fikk vi laget et godt grunnlag for videre innsats fremover og i tillegg hadde vi det veldig kjekt sosialt. I høst fikk vi også anledning til både å stå på stand og snakke for de nye førstekullingene ved UiO under EDSA-møtet. Det var en bra start på semesteret.

F19-05-38.eps

Det sittende styret i NTF Student - fra venstre: Fredrik Paulsen (UiT), Yasmin Najafian (utenlandsstudent), Lise Sund (UiT), Vegard Hauge Svartveit (UiB), Kamran Mahmood (UiO), Mille Myking Bjørnsen (UiB), Awais Aslam (UiO). Carl Magnus Kjølstadmyr (utenlandsstudent) er ikke med på bildet.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer?

Vårt store mål er jo at alle tannlegestudenter skal være en del av foreningen. Som ferdig tannlege ses det nesten som obligatorisk å være medlem av NTF. Derfor tenker vi det er helt naturlig at man skal være medlem av studentforeningen og. Ved starten av et nytt studieår er vi aktive for å få med oss flest mulig av de nye studentene og for at det skal skje må vi være synlige og flinke å vise fordelene ved å være medlem. Også holder vi på å lage en større og bedre velkomstpakke, det hjelper jo alltid.

Hvordan ser du på dagens situasjon for studentene, og hvorfor er det viktig å være medlem av studentforeningen?

Det å være medlem er viktig ettersom det er en stor verdi av fellesskap og noen som ivaretar dine interesser. Om det skulle komme opp en situasjon der man trenger støtte eller rådgivning, enten som tannlegestudent eller senere tannlege, er foreningen der for deg. Vi ønsker å være en naturlig støttespiller for studentene. I tillegg er det mange gode fordeler. Vi får gratis medlemskap inkludert alle utgaver av Tidende og mange gunstige avtaler gjennom Akademikeravtalen. Sånn som jeg ser det er det bare fordeler ved å være medlem!

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Jeg opplever det som et stort ansvar, men også et stort privilegium. Det krever en del innsats ved å holde seg oppdatert og kunne bidra når saker aktuelle for studentene kommer opp. Likevel er det absolutt verdt det i mine øyne. Jeg får delta på mange kurs og møter som gir meg kunnskap og innsikt jeg ellers ikke ville fått. I tillegg har vi en super gjeng med engasjerte medlemmer i styret. Også må jeg få berømme Tonje, Silje og Øyvind fra studentteamet i Sekretariatet. De gjør en kjempejobb for å tilrettelegge for oss og uten dem hadde jobben vår vært mye mer utfordrende.

F19-05-39.eps

Stand LM2019: «Styrerepresentant Fredrik Paulsen kjører quiz på standen for NTF Student under Landsmøtet 2018.

Hva kommer til å skje de neste 6-12 månedene?

Vi kommer til å delta på alle de arenaene vi har mulighet for. Verving av nye studenter ved studieoppstart, stand på Landsmøtet og høstens Representantskapsmøte. Der stiller vi med både tale- og stemmerett, så de «voksne» må bare klargjøre seg!

Faktaboks

  • Studentforeningen er et eget organ i NTF på lik linje med lokalforeningene. NTF Student skal formidle informasjon, ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving. Foreningen skal også være et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og være studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.

  • Medlemmer: 581