Maxillofacial imaging

2. utgave 2018.
Tore A. Larheim, Per-Lennart Westesson:
F19-05-20.eps

Den første utgaven av denne boken kom i 2006. Den kombinerte konvensjonell dental radiologi med moderne medisinske undersøkelser som CT og MR. Forfatterne påpeker i forordet av den andre utgaven at bildediagnostikken er langt mer omfattende enn det som er vanlig i klinisk praksis, men at dette kan bidra til en bedre «prehistopatologisk» diagnose.

Den første utgaven fikk strålende anmeldelser i anerkjente medisinske tidsskrifter som American Journal of Neuroradiology og Acta Radiologica.

Den andre utgaven er blitt enda bedre. Formatet er større, boken er tykkere og det er 1 000 flere bilder. I liket med første utgave er det 14 kapitler som omfatter, normal anatomi, cyster, benigne og maligne svulster, kjeveinfeksjoner, kjeveleddspatologi, tenner og implantater. Det er videre kapitler om ansiktsfrakturer, vekstforstyrrelser, bihuler, bløtvev, spyttkjertler og intervensjonsradiologi. Det er et kapittel som glir over i nevroradiologi/hode-hals radiologi med beskrivelse av patologiske tilstander i skallebasis, nakke, hals og orbita.

Hver tilstand blir beskrevet med korte stikkord og belyst med kasuistikker som omfatter kjønn og alder samt bildematerialet. Dette er svært omfattende med dental røntgen som OPG, CT undersøkelse, MR undersøkelse og i noen tilfeller kliniske bilder og histopatologiske/autopsi bilder. Noen kasus presenteres med radioisotop undersøkelser som PET-CT. Det er videre noen bløtdelsundersøkelser med ultralyd og ultralyd/Doppler. Dette er nye teknikker som ikke ble beskrevet i den første utgaven.

Mange radiologiske lærebøker nøyer seg med en beskrivelse av hver tilstand. Larheim og Westesson har imidlertid langt flere kasuistikker i hver diagnosegruppe. Et eksempel er odontogen keratacyste/tumor som har 11 kasuistikker. Dette kan være nyttig da patologiske tilstander ofte ikke er like.

Det er kommet et nytt kapittel om cone beam CT som tar for seg alle de patologiske tilstandene som er blitt beskrevet i de andre kapitlene. Det er langt færre kasuistikker i hver diagnose gruppe, og tanken er at man kan gå tilbake til hovedkapittelet og lære mer. Odontogen keratocyste/tumor er beskrevet kun en gang, mens hovedkapittelet har 10. Dette kapittelet er en liten lærebok i seg selv og anbefales til tannleger.

Hvert kapittel avsluttes med en liste over aktuell litteratur. Stikkordregisteret er basert på diagnoser.

Boken har fremdeles atlaspreg med bilder av høy kvalitet sammen med en kortfattet, velformulert stikkordtekst. Siden begge forfattere har hatt kjeveleddet som forskningsområde, er det ingen radiologisk lærebok som er bedre på dette området, inkludert referanseverket til Peter Som og Hugh Curtin: «Head and neck imaging» på over 3 000 sider. Larheim og Westessons beskrivelser av kjevepatologi er også bedre og mer omfattende.

Dette er på mange måter en imponerende bok skrevet av to skandinaver med felles interesser. De har begge lang erfaring på området og må roses for det omfattende arbeidet som ligger bak. Det er imidlertid alltid noe som kan forbedres, for eksempel kapittelet om ansiktsfrakturer.

Boken er velegnet som curriculum for spesialistkandidater i kjeve/ansikts radiologi. Den anbefales også til medisinske radiologer som arbeider i hode/halsområdet. Alle tannleger som har cone beam CT kan ha nytte av boken. Det samme gjelder alle andre som arbeider med diagnostikk og behandling av patologiske tilstander i ansiktsskjelettet.

Per Skjelbred

Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG; 2018. 573 sider, ca 2500 bilder. ISBN 978-3-319-53317-9