Tilbakeblikk

1919

Skiens komm. skoletandklinik

Det er mange veie til Rom. Det samme kan jeg si, naar jeg tænker tilbake paa alt det skriveri og snak jeg har hat for denne sak, for at faa oprettet en saadan institution i byen som en skoletandklinik.

I 1909-10 optok jeg arbeidet for denne sak, efter først at ha skrevet og oversat en del artikler som med passende mellemrum blev tilstillet aviserne. I 1912 kom dette spørsmaal frem for første gang i kommunestyret, hvor bevilgningen blev git til arbeidets begyndelse med 1ste klasserne.

De første 5 aar blev barnene behandlet på mit kontor; men ifjor blev der indredet en komplet utstyrt klinik i en av byens eiendomme, og her har man iaar behandlet samtlige folkeskolens klasser.

Innsendt av tandlæge G.F.Christensen 

Juli 1919, 5. hefte

1969

Stipend for distriktstannleger

Som et ledd i stimuleringstiltakene er det for 1969 over statsbudsjettet bevilget kr. 25 000,- til stipend for distriktstannleger. Stipendiet skal dekke utgifter til odontologisk etterutdannelse, spesialistutdannelse eller videreutdannelse. Det er særlig beregnet på innehavere av stillinger i deler av landet hvor det er liten adgang til faglig kontakt, men det kan også søkes av andre distriktstannleger.

I søknaden må søkerne gjøre greie for sine tjenesteforhold, opplyse når, hvor og hvilken utdannelse som søkes og hvilke utgifter som vil gå med. Søknadene sendes gjennom fylkestannlegen og må være kommet til Helsedirektoratet, Tannlegekontoret 1, juli 1969. Tilsagn om tildeling av stipend vil først kunne gis etter denne dato.

April 1969,hefte 4 

2009

Bekymring satt i system

Østfold er blitt et foregangsfylke når det gjelder å bekymre seg for barn som ikke møter til tannbehandling. Målsettingen bakom tiltakene i Østfold er å bedre tannhelsetjenestens rutiner for å fange opp og gi tannbehandling til bekymringspasienter. Dessuten er målet å oppmuntre tverrfaglig samarbeid med barnevern og helsesøster for de bekymringspasientene tannhelsetjenesten ikke når frem til, eller der det foreligger mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller mishandling. Tannhelsesekretær Kristin Strandlund er ansvarlig for prosjektet som startet så smått i 2006, og som nå omfatter hele fylket.

Februar 2009,nr. 3