Rogaland Tannlegeforening - intervju med Andreas Iversen

F19-04-80.eps

Styret fra venstre: Haakon Skeie (leder fagnemda), Ingunn Roalkvam (sekretær), Justina Haukelid (kasserer), Anna Esther Boenheim (UTV representant), Andreas Iversen (leder), André Vistnes (Næringspolitisk representant), Ivan Yanchev (nestleder). Infosekretær Jo Sæther Mæhle var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden (6-12 mnd)?

Rogaland Tannlegeforening (RTF) er en aktiv forening med ca. 400 medlemmer fra privat og offentlig sektor, og de viktigste oppgaven vi har hatt i den siste tiden er å avholde kurs. RTF har stor kursaktivitet og god deltakelse, og det er viktig for oss å holde det faglige nivået i foreningen høyt til tross for at det ikke er et lokalt universitetsmiljø. Vi avholder fem kveldskurs og et to-dagerskurs i løpet av året. Annethvert år avholder vi også TSE-modul (Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning). I år er det modul 9 i Endodonti sin tur. Dette er et viktig og populært kurstilbud som gir mange timer i NTFs system med obligatorisk etterutdanning.

Kveldskursene pleier å ha en deltagelse på rett i overkant av 100 personer, hvor offentlige og private er representert. Alt tannhelsepersonell er også representert på kursene i løpet av året. Siste kurs i februar hadde hele 191 deltakere.

Ellers har vi jobbet med å skaffe nye tillitsvalgte til styret og andre verv. Styreleder, nestleder, kasserer og leder for klagenemda var nye fra nyttår. Vi er også så heldige å ha tillitsvalgte fra RTF i sentrale verv i NTF. Ralf Husebø (leder Sentralt Næringsutvalg og representant fra SNU i NTFs hovedstyre), Morten Klepp (Etisk råd), Christiane H. Dale (vara Sentralt Foruhandlingsutvalg) og Atle Hagli (valgkomiteen). Dette gir oss viktig innsyn og god informasjon om hva NTF driver med sentralt.

Hva har vært de største utfordringene?

Styret har engasjert seg i media rundt saken om flytting av tannhelsetjenesten til kommunen. Det ble også skrevet i Rogaland Avis om Studentsamskipnaden i Stavangers (SiS) avtale med tannleger om støtte til tannbehandling for studenter. RTF har vært i kontakt med SiS angående muligheten til at alle tannlegene i regionen har lik mulighet til å ta del i denne ordningen. Denne saken er nå til lovlighetskontroll hos NTFs juridiske avdeling. Vi må vel innrømme at GDPR ikke har fenget særlig interesse, men styret vil ta fatt på dette innen kort tid.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

Vi har arrangert «bli kjent» kveld for nye medlemmer. Alle medlemmer får informasjon om kurs og arrangementer på epost. Nye tillitsvalgte får dra på tillitsvalgt-kurs i Oslo.

Lokalforeningen er en fin arena å komme i kontakt med andre kolleger, få nye bekjentskap og ikke minst få komme på kurs og få faglig påfyll.

F19-04-79.eps

Møtebilde: Fra februarkurset om hygiene - 191 deltakere.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det er med glede og litt usikkerhet at jeg overtok som leder i RTF fra nyttår. Det er jo koselig at gamle medlemmer kan resirkuleres i foreningsapparatet. Jeg er sikker på at sammen med et godt og kompetent styre kan føre foreningen videre og kanskje utvikle den videre.

Hva kommer til å skje de neste 6-12 mnd?

Framover vil vi prøve å jobbe med å være mer synlig for medlemmene og gi informasjon om hva vi jobber med og hva ulike tillitsverv går ut på, kanskje friste til mer aktiv deltakelse. Vi ønsker også å øke den sosiale aktiviteten - nå først med et årsmøte av utelukkende sosial karakter.

Rogaland tannlegeforening

Totalt 349 medlemmer

149 menn / 200 kvinner

93 Offentlig / 223 Privat

F19-04-78.eps

Leder: Andreas Iversen.