Forum for etterutdanning 2019

F19-04-75.eps

Lise Bjordal Furset, kurskontakt i Nordmøre og Romsdal forteller om sine erfaringer som arrangør av TSE kurs.

Tannlegeforeningen arrangerer Forum for etterutdanning hvert annet år. Denne gang ble det avholdt 4. og 5. mars på det nye hotellet sentralt i Oslo, The Hub. I tillegg til lokalforeningenes kurskontakter var også fylkenes kursansvarlige invitert og en representant fra hver av spesialistforeningene. Hovedtema første dag var TSE, Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning som i år feirer 20-års jubileum. Flere av de fagansvarlige for modulene deltok, og det ble utvekslet erfaringer fra disse og fra lokalforeningenes ståsted. Administreringen av TSE-kursene foregår i tett samarbeid med sekretariatet hvor lokalforeningene gjennomfører arrangementet. Det er store variasjoner i forhold til hvor mye Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er involvert, noen steder er de hovedansvarlige, mens andre steder er det lite samarbeid mellom lokalforening og DOT.

På dag to startet programmet med et overordnet innlegg fra NTFs president om NTFs etterutdanning som harmonerer godt med NTFs visjon. Obligatorisk etterutdanning er vedtatt av representantskapet og er et viktig punkt i arbeidsprogrammet. Det blir foretatt en evaluering av ordningen basert på statistikk og erfaringer som vil være grunnlaget for å legge frem mulige revisjoner på årets representantskap. Siste del av dagen ble det lagt opp til en diskusjon om fremtidens etterutdanning og NTFs rolle som tilbyder hvor kvalitet, kvantitet og etikk var sentrale begreper.

F19-04-77.eps

President Camilla Hansen Steinum om viktigheten av livslang læring og etterutdanning.

F19-04-76.eps

Arne O. Lund forteller om sine erfaringer som TSE kursgiver.

Hovedfokus denne dagen var rettet mot de tillitsvalgtes rolle som kurskontakter og det ble utvekslet erfaringer fra de ulike foreninger og fylker. Temaer som ble belyst var økonomi, markedsføring og administrative rutiner som påmelding og håndtering av deltakerlister. Vi tror dette er et nyttig forum både for nye og mer rutinerte kurskontakter og svært nyttig for NTF sentralt å få konstruktive tilbakemeldinger på samarbeidsformer og innspill til kursutvikling og etterutdanning.

Øyvind Asmyhr

Fagsjef