Obligatorisk om Helfo-refusjoner

To ganger i året arrangerer de et seminar om journalføring og reglene forbundet med Helfo-refusjon for studentene ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Seminaret er obligatorisk for studentene de to siste studieårene.

F19-04-68.eps

Helfos to medarbeidere, Ingelinn Fagervoll og Sverre Aarhus Gulbrandsen kom til seminaret 18. februar for å snakke om henholdsvis bruken av innslagspunktene og hva som skjer når Helfo utøver kontroll.

Det er det samme seminaret hver gang. Ren repetisjon etter hvert. Om viktigheten av god journalføring, og riktig bruk av Helfo-refusjonsordningen og innslagspunktene. Vi tror det er nødvendig å gjenta disse tingene, og vi vil at våre kandidater skal kunne dette godt når de forlater fakultetet, sier universitetslektor Kjetil Reppen som sammen med universitetslektor Ole Morten Kulbraaten står bak seminarene.

Reppen sier videre at det er mye som tyder på at kunnskapsnivået om Helfo er for dårlig blant norske tannleger, og at ambisjonen er at de som går ut av Universitetet i Oslo skal være meget Helfo-kompetente.

- Dette handler om samfunnsmoral og etikk. Det er folks skattepenger vi snakker om, cirka 2 500 millioner per år. Og det er opplagt at det skjer en del feil bruk av regelverket, bevisst eller ubevisst. Vår intensjon er å skape gode holdninger når det gjelder bruk av fellesskapets midler.

Store auditorium i Geitmyrsveien 71 fylles nesten opp, og ingen går før de tre timene er over. De fleste av deltakerne er studenter, men også e lærere er møtt opp for å få med seg seminaret. Studenter som Tidende snakker med, som er på seminaret for annen gang, forteller at det er kompliserte ting, og mye å sette seg inn i, og at de forstår mer nå enn første gang de deltok i dette seminaret.

F19-04-69.eps

Universitetslektorene Kjetil Reppen (t.v.) og Ole Morten Kulbraaten brukte pausene til å svare på spørsmål fra studenter.

Helfo var også til stede ved seminaret ved Det odontologiske fakultet den 18. februar i år. Der orienterte de bant annet om gangen i Helfos kontroller. De starter med at helseaktøren, altså tannlegen, mottar et brev fra Helfo om kontroll. Tannlegen sender så dokumentasjon til Helfo. Helfo vurderer dokumentasjonen og fatter et vedtak, som formidles til tannlegen.

I 2017 og 2018 ble det sendt 111 brev om kontroll til norske tannleger. 30 av disse fikk pålegg om å endre praksis. Det ble fattet 133 vedtak om tilbakekreving av utbetalinger, på totalt 22,5 millioner kroner. En tannlege mistet retten til å drive for trygdens regning, og ett tilfelle førte til politianmeldelse.

Ellen BeateDyvi 

Tekst og foto