Kompetanse i sentrum

F19-03-04.eps

Foto: Kristin Witberg.

Det har vært mye, og ulikt, snakk om de odontologiske kompetansesentrene, helt siden lenge før de endelig ble etablert, for rundt ti år siden, cirka ti år etter vedtaket. Endelig, hvis det var noe å lengte etter. En kan lure. Kritikken er ganske massiv, mot plasseringen, særlig av enkelte av dem, og mot aktiviteten, eller mangelen på sådan. Ikke har de nok spesialister, sies det, og ikke har de nok pasienter. Og noen mener det motsatte. At alt er i orden på alle fronter. Nesten alle er enige om at det er feil at det er plassert kompetansesentre i Oslo og Bergen, hvor det både er odontologiske læresteder og flust med spesialistkompetanse, i og med at meningen var å bringe spesialistkompetanse til distriktene - bortsett fra de som sier at det er helt riktig å ha dem midt i sentrum i de største byene.

Et av stridsspørsmålene, som ikke er avgjort, er hvorvidt kompetansesentrene skal overta den kliniske delen av spesialistutdanningen. Dette vil kunne ramme ikke bare spesialistutdanningen, men også grunnutdanningen, hevder universitetsfolk.

Vi i redaksjonen tenkte at det kunne være greit å ta en omfattende gjennomgang, og se på det fra ulike sider. I denne utgaven setter vi kompetansesentrene i sentrum, og hører med politikerne, og de som jobber ved sentrene, og enkelte av dem som pleier å uttale seg, også de mest kritiske. Særlig også siden Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt seg for å evaluere, for å sjekke om sentrene fungerer etter intensjonen.

Uenighetene kommer ganske tydelig frem. Likeledes at de ulike sentrene er organisert og fungerer på nokså ulike måter. Et av dem er forresten besluttet nedlagt, og noen fylkeskommuner har trukket seg som eiere et annet sted. Det er ikke helt som det skal være, eller var tenkt, over alt - må vi kunne slå fast. Men om det er riktig at sentrene ikke har livets rett, som det blir hevdet, er kanskje å gå for langt.

I grunnlaget til ny regjeringsplattform sier regjeringen Solberg at de ønsker å se nærmere på kompetansesentrenes oppgaver. Med det som bakgrunn vil politikerne gjøre en samlet evaluering av sentrene. Dette henger sammen med endringer i fylkeskommunenes eierskap av kompetansesentrene som følge av regionreformen, og som forberedelse til kommunal forsøksordning med ansvar for tannhelsetjenesten, sier statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet, som uttaler seg til Tidende.

Denne evalueringen er det mange som ser frem til, og kanskje noen som frykter. Det er i hvert fall gode grunner til å evaluere. Med så mye uenighet og langvarig strid er det oppstått et påtrengende behov for å få noen svar.

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør