Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kursgivere

Kjell Størksen, sykehustannlege, Haukeland Universitetssykehus

Sigbjørn Løes, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen (UiB)

Harald Gjengedal, spesialist i oral protetikk, Førsteamanuensis UiB

Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgs-departementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet.

Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursplan

Fire samlinger á to dager (fredag og lørdag) over fire måneder:

  • Forelesninger i protetikk, kirurgi, periodonti og kjeveortopedi

  • Demonstrasjon av kirurgikasus

  • Kasuspresentasjoner

  • Nettbaserte gruppeoppgaver

  • Eget pasientkasus

  • Avsluttende eksamen

Krav til deltakelse

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltakelse i gruppearbeidet.

I løpet av kursperioden skal deltakerne ferdigstille en pasient. Det er derfor også en forutsetning at en har klarert et pasientkasus i forkant. Det er ingen krav til kompleksitet. Protetikkbehandling skal ikke være utført på forhånd.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

  • arbeidssted i geografisk område med få operatører

  • allmennpraktiker foran spesialist

  • allmennpraksis i 6 år eller mer blir

  • tillagt vekt

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Tid

30. og 31. august 2019

20. og 21. september 2019

25. og 26. oktober 2019

22. og 23. november 2019

Kurssted

Haukeland hotell, ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Kursavgift

Kr 35.000

Maks antall deltakere

30 personer

Søknadsfrist

4. april 2019

Påmelding

Søknadsskjema:

www.tannlegeforeningen.no /

Kurs og utdanning/Implantatprotetikk

Skjemaet sendes på e-post til

akes@tannlegeforeningen.no

Mer informasjon

Kontakt fagsjef Øyvind Asmyhr,

e-post: oa@tannlegeforeningen.no

F19-03-27.eps