Intervju med Eirik Torjuul Halvorsen - formann i Bergen tannlegeforening

F19-03-20.eps

Bak fra venstre: Sindre Hauge Larsen, Stefan Lindner, Eirik Torjuul Halvorsen, Anders Berntsen, Øystein Sande. Foran fra venstre: Christoffer Bjelland, Siv Rosendorf Kvinnsland, Sivakami Rethnam Haug, Julie Kristine Jensen. Foto: selfie ved Sindre Hauge Larsen.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden?

En av de vikstigste oppgavene vårt hvert år er helt klart Vestlandsmøtet. Det er et stort arrangement med mange hundre deltakere, og krever mye av frivillige og tillitsvalgte. Ellers har vi alltid også stort fokus på rekruttering av nye tillitsvalgte, og arrangerer blant annet et seminar på Solstrand for nye og potensielle frivillige, som pleier å være veldig populært. Der er det en god blanding av opplæring, idemyldring og teambuilding, og jeg tror det fungerer som en fin gulerot for de som kan tenke seg å involvere seg i lokalforeningen.

Hva har vært de største utfordringene?

Rekruttere nye tillitsvalge er alltid en utfordring. Vi kjenner alle på tidsklemma i en hektisk arbeidshverdag. Jeg tror også den litt tøffe tonen mellom kolleger på sosiale medier bidrar til at folk kanskje kvier seg litt for å stikke hodet frem og ta på seg ansvar, og jeg skulle ønske man tenkte seg om en ekstra gang før man kritiserer de tillitsvalgte i slike fora.

Vi har også opplevd en noe fallende interesse for middagene vi har etter medlemsmøtene. For meg har disse midagene vært en viktig sosial møteplass hvor man kan bli kjent med kolleger og prate litt løst og fast om både fag og hverdag. Det er derfor trist at det er så få som nå melder seg på middagen. Vi jobber med øke interessen for det sosiale rundt våre medlemsmøter.

Hva var høydepunktene?

Årets høydepunkt er absolutt Vestlandsmøtet. Møtet består av to dager med faglig påfyll, utstillinger og sosial hygge, inkludert festaften. I år var det over 800 deltakere, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger både på det faglige og sosiale. Det gleder stort med tanke på alt arbeidet vi tillitsvalgte legger ned - og da særlig fagkomiteen og festkomiteen som gjør en bemerkelsesverdig innsats.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

BTF har i snart 10 år levert et årlig tillitsmansskurs på Solstrand Kurshotell utenfor Bergen. Kurset er 100 % finansiert av BTF, og det er styret og fagkomitee som står for innholdet. Oppstart av dette kurset kom som følge av vansker med å rekruttere tillitsvalgte. Det er også ment for å skolere de tillitsvalgte vi har i lokalforeningen.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Det viktigste er samholdet foreningen gir. Det er viktig å kjenne sine lokale kolleger, og det er et godt konfliktforebyggende tiltak. Lokalforeningen kan også bidra til fremme samarbeid, gjøre det lettere å stifte studiegrupper etc. Her er lokalforeningsmøtene, og ikke minst middagene vi har etter møtet, veldig viktig.

Som medlem i foreningen har man også tilgang på en rekke nyttige kurs og faglige oppdateringer. BTF har 8 medlemsmøter ila året, samt 4 møter arrangert av privat sektor, og ikke minst Vestlandsmøtet.

F19-03-22.eps

Fra utstillingen på Vestlandsmøtet 2019.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det er svært givende å være leder når man har et så godt styre som i dag. Rent personlig utbytte er det også at man får et stort kontaktnett.

Nå har jeg ikke vært formann så lang tid, men jeg satt som infosekretær i styret en periode for noen år siden, og har frem til jeg ble valgt som formann sittet i privat sektor i 5 år. Jeg har hatt mye glede av lokalforeningsarbeidet og ser frem til å styre foreningen videre.

Hva vil skje i foreningen i tiden som kommer?

For øyeblikket forbereder vi et nytt Solstrandmøte og håper på å stimulere til nye tillitsvalgte lokalt, og vekke interesse for å søke seg til sentrale verv.

Ellers er vi selvfølgelig involvert i prosessen rundt Hordaland og Sogn & Fjordane, som skal slås sammen til ett fylke i 1.1.2020. Her er vi i dialog med fylkestannlegen angående hvilke konsekvenser dette har for DOT.

Noe annet dere har på hjertet?

Det er overskudd på tannleger og overetablering i sentrale strøk. Det er viktig at vi da ikke mister alle skrupler. Vi må holde etikk og moral høyt, og holde en god tone oss kolleger i mellom. Tannleger har i mange år hatt et svært godt omdømme i befolkningen, la oss ikke ødelegge det.

F19-03-21.eps

Eirik Torjuul Halvorsen åpner Vestlandsmøtet 2019.

Bergen tannlegeforening (BTF)

- 666 medlemmer (308 menn og 358 kvinner)

- 317 offentlig / 349 privat

- Formann: Eirik Torjuul Halvorsen