Årsmøte NTF Student

Nytt styre og ny handlingsplan i NTF student

F19-03-19.eps

Deltakere på årsmøtet i NTF Student

Den 25. til 27. januar gikk Geiloseminaret av stabelen, og tradisjonen tro avholdt NTF-Student årsmøte. På årsmøtet velges styrevervene for året som kommer, og i år var det i tillegg presentasjon og vedtak av handlingsplanen styret har utarbeidet det siste året. Dette er arbeidsdokumentet med sakene NTF-Student vil ha fokus på og arbeidet med fremover.

Følgende ble valgt inn i styret for NTF Student 2019 - 2020

Leder: Vegard Hauge Svartveit (UiB)

Nestleder: Awais Aslam (UiO)

Informasjonsansvarlig: Mille Myking Bjørnsen (UiB)

Kamran Mahmood (UiO)

Lise Sund (UiT)

Fredrik Paulsen (UiT)

Carl-Magnus Kjølstadmyr (Krakow)

Yasmin Najafian (Krakow)

Undertegnede gikk også gjennom handlingsplanen og forklarte de ulike punktene og hvilke vurderinger styret har gjort seg gjennom arbeidet med dette. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

F19-03-18.eps

Under: Leder Vegard Hauge Svartveit presenterer handlingsplanen.

NTF Student går et spennende år i møte. Med en vedtatt handlingsplan på plass har vi rammeverket og definerte mål å jobbe mot. Veien videre starter med styremøte i mars for det nyvalgte styret. På høsten skal det avholdes Representantskapsmøte i Tannlegeforeningen. Der stiller NTF-Student med tale- og stemmerett. Dette er den største og viktigste arenaen hvor vi kan bli hørt og være med å påvirke. Samtidig vil gjennom hele året delta i diskusjon og uttale oss i saker som angår studentenes rettigheter og ve og vel.

Vi ser frem mot året som kommer!

Vegard HaugeSvartveit 

leder NTF Student