Sommer 2019

F19-02-44.eps

illustrasjon

Tidende kommer med sommernummer i år også.

Kjenner du noen som driver med noe som det er hyggelig eller morsomt å lese om?

Vi trenger tips og ideer.

Kontakt oss på tidende@tannlegeforeningen.no.