Spør advokaten

Tannlegers henvisningsrett

Jeg er kjent med at tannlegers henvisningsrett har vært på høring - er det formelt vedtatt? Hvilken forskrift eller lovverk kan vi i så fall vise til?

Svar:

Det stemmer, og etter høringen er det vedtatt en ny forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften).

Den nye forskriften trådte i kraft fra 01.01.2017 og § 2 første ledd ble endret slik at tannleger og psykologer også kunne henvise til poliklinisk spesialisthelsetjeneste.

Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse ytes, og for at egenandel etter denne forskriften skal kunne kreves. Pasienten kan også være henvist fra optiker til øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus. Videre kan pasienter være henvist til poliklinisk tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller sosialtjeneste.

Før endringen så forskriftens § 2 slik ut:

Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse ytes, og for at egenandel etter denne forskriften skal kunne kreves. Pasienten kan også være henvist fra optiker til øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus. Videre kan pasienter være henvist til poliklinisk tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller sosialtjeneste.