Arbeidsliv

Oversending av pasientjournal til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Der en pasient har krevd erstatning fra NPE etter tannbehandling, vil pasientjournalen veie tungt i vurderingen av erstatningskravet.

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene for å vurdere den behandlingen pasienten har fått.

NPE har kontaktet Tannlegeforeningen og informert om at enkelte sender pasientjournaler på e-post til NPE. E-post er i utgangspunktet ukryptert. Den går ikke direkte fra sender til mottaker, men via forskjellige knutepunkter før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes på veien til mottaker, og derfor kan ikke pasientjournaler, som er sensitive personopplysninger, sendes på e-post.

Hvordan skal så pasientjournalen oversendes?

Det er ønskelig med digital oversending både fordi det er enklere å tyde digitale bilder og fordi NPE slipper å digitalisere materialet.

Sykehus- og fastleger har tilgang til å sende sikre EDI-meldinger på Norsk helsenett. Alle mottakere er søkbare i systemet, slik at disse kan sende epikrise eller dialogmelding med vedlegg til NPE.

For tannlegene er det oftest Opus dental/Vismalink som er utgangspunktet. Det innebærer en annen oppbygging, hvor de mottakerne man ønsker å få satt opp må bestilles fra leverandøren. Siden NPE-saker heldigvis er engangstilfeller for de fleste anbefales det ikke å få satt opp NPE som mottaker. NPE vil fremover jobbe med å finne en løsning slik at de kommer på listen over standardmottakere, og med det løse utfordringen med sikker oversending av pasientjournal.

I mellomtiden anbefaler NPE at oversending av pasientjournal gjøres ved å lagre journalen på en USB-pinne som krypteres før den sendes i vanlig post. Det kan gjøres med BitLocker, som finnes på PC-er med Windows.

Passordet som skal brukes for å åpne journalen sendes enten som papirbrev i en annen konvolutt, eventuelt i e-post til postmottaket i NPE med referanse til saksnummeret.

Silje StokholmNicolaysen 

Juridisk rådgiver