Tilbakeblikk

1919

Støt din egen og norsk forretning

For tandlægernes vedkommende har vore dentaldepoter under krigen været av uvurderlig nytte. Trods meget arbeide og mange vanskeligheter har de i det store og hele paa en upaaklagelig maate tilfredsstillet tandlægestandens behov. Av disse grunde vil vi paa det indstændigste henstille til de norske tandlæger først og fremst ved sine indkjøp at støtte sine egne andelsforetagender og dernæst de andre norske dentaldepoter. Vi vil indstændig advare tandlægerne imot at indlede forbindelser igjen med utenlandske omreisende agenter eller direkte med de større utenlandske handelshuser.

Oktober 1919, 8. hefte, 1969

1969

Dansk pris til skaperen av Karius og Baktus

Dansk Tandlægeforenings Hygiejnekomité har tildelt forfatteren Torbjørn Egner sin Abelone-pris 1969. Prisen ble overrakt forfatteren i Lego-land i Billund på Jylland søndag den 7. september. Overrekkelsen var høydepunktet ved et todagers informasjonsmøte om tannhelse.

Abelone-prisen ble opprettet i 1968. Navnet er en fordanskning av St. Apollonia. Prisen skal ifølge statuttene tildeles en person utenfor tannlegenes rekker for fremragende innsats mot tannsykdommene. Egner har fått prisen for Karius og Baktus som er blitt en virkelig klassiker blant barn i mange land både som bok, grammofonplate, skuespill og film.

September 1969, hefte 7

2009

Fra tannlegekunst til helseprofesjon

Dette er tittelen på jubileumsboken som utgis til NTFs landsmøte når foreningen skal feire sitt 125-årsjubileum. Alle medlemmer som deltar på landsmøtet, får boken i registreringen på Norges Varemesse. Det må vel være en ekstra grunn til å melde seg på? Men hvis du ikke har anledning til å komme, er det mulig å få boken tilsendt etter landsmøtet.

Boken handler først og fremst om de siste 25 år av foreningens historie, men tittelen henspiller på utviklingen i hele perioden fra 1884.

Nr. 9, juli 2009