Tannlegene skal selv bestemme fremtiden

F19-10-05.eps

Foto: Kristin Witberg.

I World Dental Federation (FDI) jobbes det med å ferdigstille en visjon for alle verdens tannlegeorganisasjoner, som har alle verdens tannleger som medlemmer. Nesten i hvert fall. Det er snakk om over 200 medlemsorganisasjoner fra 130 land, og alle deres medlemmer.

Hvordan i all verden skal de få til det? En visjon som skal passe for så mange og så forskjellige land, organisasjoner, tannleger og tannhelsevirkeligheter? Det gjenstår å se.

Visjonen skal være ferdig i 2020, den skal avløse 2020-visjonen, og gjelde i ti år, frem til 2030. Derfor heter den 2030-visjonen.

Det er forresten ikke snakk om en visjon i tradisjonell forstand. En setning eller to, som skal være rettesnor for virksomheten. Eller en drøm som kanskje kan gå i oppfyllelse.

Det er mer et strategidokument, som beskriver satsingsområder, og mål. Det er også tanken at alle medlemsorganisasjonene, i alle land og regioner, skal få anledning til å være med på utformingen av det, i betydningen få komme med innspill og bli hørt. Målet er at visjonen skal være omforent når dokumentet foreligger i ferdig versjon fra arbeidsgruppen, til FDI-kongressen i Shanghai i september 2020.

Når Tidende møter en av lederne av arbeidsgruppen i september 2019, får vi vite at når det gjelder land som Norge, er de særlig bevisst å få med noe om hvilke oppgaver som skal ligge til tannlegeprofesjonen, og hvordan profesjonen skal utvikle seg, i en konkurransesituasjon, der andre yrkesgrupper kan være i ferd med å overta tannlegens oppgaver.

- Vi skal være i forkant av det som skjer, og forberedt på det som kommer, slik at ingen skal kunne komme og fortelle oss hvordan ting skal være. Det er tannlegene selv som skal bestemme, sier en av de som leder arbeider med den nye visjonen. Professor, og redaktør av Journal of the American Dental Association, Michael Glick, mener det er mulig å finne en største felles faktor å enes om, på verdensbasis, og på de fleste områder innen odontologien.

Visjonen skal være beskrivende og ta opp i seg virkeligheten, slik den fortoner seg for alle som er med i FDI. Og den skal peke fremover og si hvilke arbeidsområder som skal prioriteres, uten å si akkurat hva som skal gjøres. Det vil variere fra sted til sted.

Nøkkelen til å lykkes er både å se utover og samarbeide med myndigheter og andre helseprofesjoner, og å se innover og finne ut hva som må endres i egen profesjon.

Det er akkurat som i FN. Det er resultatet av hva medlemsorganisasjonene, og landene de hører til i, gjør med det FDI kommer frem til, som bestemmer hvilken rolle FDI spiller.

Det overordnede i visjonsarbeidet er at tannhelsetjenesten integreres i den generelle helseagendaen, og passer inn i FNs mål for bærekraftig utvikling. Nøkkelen til å lykkes er både å se utover og samarbeide med myndigheter og andre helseprofesjoner, og å se innover og finne ut hva som må endres i egen profesjon.

Den nye visjonen vil også ta med at pasientenes stemme er avgjørende når det gjelder å definere viktigheten av odontologi og tannhelse, overfor bestemmende myndigheter. Fordi myndighetene trolig vil lytte mer til pasientene enn til profesjonen selv. Det lyder fornuftig. Når en profesjon skal definere sin egen viktighet selv, kan det fort høres proteksjonistisk ut. Hvis noen andre, som i dette tilfellet pasientene, sier det, blir det med en gang mer troverdig, er tankegangen.

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør