Representantskapet 2019 - valgkomiteens innstilling - gjeldende vedtekter

I forbindelse med revisjonen av NTFs vedtekter er det foreslått endringer i sammensetningen av de fleste av NTFs råd og utvalg. Valgkomiteen vil ikke forskuttere endringer i vedtektene som ikke er vedtatt av NTFs representantskap, og valgkomiteen har av den grunn besluttet at de vil legge frem to innstillinger i år; én etter gjeldende regelverk og én i tråd med foreslåtte endringer i regelverket.

Dette gjelder ved offentliggjøring i forkant av møtet. På representantskapsmøtet vil NTFs valgkomité fremme forslag i tråd med de vedtakene som blir fattet av representantskapet.

Verv

Etternavn

Fornavn

Tilknytning

HOVEDSTYRE

President

Steinum

Camilla Hansen

Østfold TF

Visepresident

Olsen-Bergem

Heming

Oslo TF

Styremedlem

Holmemo

Ellen

Bergen TF

Styremedlem

Fredriksen

Terje

Telemark TF

Styremedlem

Borgeraas

Ingvild Nyquist

Vestfold TF

Styremedlem

Henriksen

Linn Katariina

Troms TF

Styremedlem

Holtan

Line C.

Vest-Agder TF

1.Varamedlem

Øvstetun

Kristoffer

Bergen TF

2.Varamedlem

Mork-Knutsen

Ellen Cathrine

Østfold TF

3.Varamedlem

Cetrelli

Patrik

Sør-Trøndelag TF

ORDFØRER OG VARAORDFØRER

Ordfører

Roberg

Ranveig

Vestfold TF

Varaordfører

Amundsen

Gunnar

Haugaland TF

NTFs FAGNEMND

Leder

Jonsson

Elisabet

Nordland TF

Nestleder

Aukland

Sverre

Aust-Agder TF

Medlem

Wu

Jie Yuan

Vestfold TF

Medlem

Lund

Arne-Olav

Bergen TF

Varamedlem

Kolltveit

Kristin M.

Buskerud TF

Varamedlem

Øren

Anders

Oslo TF

REDAKSJONSKOMITEEN FOR NTFs TIDENDE

Medlem

Dahl

Jon E.

Oslo TF

Medlem

Godberg

Anders

Østfold TF

Medlem

Jonsson

Malin

Bergen TF

Varamedlem

Klock

Kristin S.

Bergen TF

Varamedlem

Rønneberg

Anne

Oslo TF