Tidende i ny drakt!

F18-01-06.eps

Du sitter nå med et rykende ferskt nummer av NTFs tidsskrift Tidende - i helt ny drakt!

Den norske tannlegeforeningens Tidende ble grunnlagt i 1890. Det er det eneste norske, uavhengige fagtidsskriftet for tannleger. Tidende er et vitenskapelig tidsskrift som skal presentere vitenskapelige artikler og fagstoff, og dermed bidra til etterutdanning og kompetanseheving hos norske tannleger. En av målsettingene er å stimulere til forskning og fagutvikling.

Tidende er også et medlemsblad for foreningen og en viktig kommunikasjonskanal for NTF. Tidsskriftet skal bringe aktuelt stoff og nyheter fra tannhelsefeltet og fra foreningen, og gjennom det bidra til holdningsdanning og etisk refleksjon. Innholdet skal dessuten støtte opp under medlemmenes interesser og de tillitsvalgtes arbeid.

Leserundersøkelser, sist fra 2016, viser at medlemmene er fornøyd med Tidende. Tidsskriftet leses i stor grad fortsatt på papir. Dette gjelder spesielt vitenskapelige artikler og fagstoff, selv om vi for en tid siden lanserte en veldig god app som gjør leseropplevelsen, spesielt på nettbrett, meget bra. Hvis dere ikke har lastet den ned enda så anbefaler jeg det! På bakgrunn av dette er Tidende derfor fortsatt en av våre aller viktigste kommunikasjonskanaler ut mot medlemmene, i tillegg til nettstedet, nyhetsbrev på e-post og sosiale medier, som Facebook og Twitter.

NTFs Tidende er et tidsskrift med lange tradisjoner. Likevel er det viktig å følge med i tiden, og sammen med Tidsskriftforeningen har redaksjonen derfor foretatt en gjennomgang av Tidendes papirutgave. Den har ikke blitt gjennomgående endret de siste tjue årene. Dette resulterte i et ønske om fornyelse av papirutgaven for å få en mer tidsriktig layout, tilpasset det stoffet som presenteres. Det var videre et mål å øke muligheten for fleksibilitet i presentasjonen av stoffet og å synliggjøre de ulike stoffkategoriene på en tydeligere måte. Vi ønsket også å gi NTFs medlemssider en mer integrert formgivning.

Hovedstyret godkjente derfor i oktober 2018 en prosjektplan som skulle føre frem til en ny og tidsriktig layout for papirutgaven av NTFs Tidende. Arbeidsgruppen har arbeidet effektivt og godt med prosjektet, i samarbeid med KORD designbyrå, og vi er veldig glade for at vi i tråd med planen nå kan lansere et tidsskrift i helt ny drakt.

Vi er veldig stolte av tidsskriftet du nå holder i hånden! Den nye layouten ivaretar det seriøse preget, og Tidende fremstår fortsatt som en vitenskapelig publikasjon, samtidig som det er friskt, moderne og innbydende. Illustratøren som har laget forsiden, vil dere få stifte nærmere bekjentskap med gjennom året. Dere vil dessuten se flere markante endringer både i oppsett, skrifttyper og fargevalg.

En viktig nyhet er at vi nå har samlet foreningsstoffet i en egen del av tidsskriftet. Dette stoffet fremheves med egen bakgrunnsfarge. Her vil dere finne kjente innslag som «Snakk om etikk» og artikler om arbeidsliv og praksisdrift. Det vil også komme nye tilskudd, blant annet om vårt politiske arbeid og foreningens kursvirksomhet. Denne endringen vil tydeliggjøre hvilken del av innholdet som produseres av sekretariatet og dermed synliggjøre foreningens arbeid på en bedre måte.

Vi håper dere vil sette pris på oppgraderingen. Det gjør vi. God lesing!

Camilla Hansen Steinum

President