Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Støtten gis i form av vitenskapelig stipend.

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Støtten gis i form av vitenskapelig stipend.

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

Hvem kan søke?

Du må være

  • forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

    eller

  • underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg

  • odontologiske undersøkelser

  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Søknad

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye. Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal, www.unifor.no.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. mars 2019. Søknadsskjema og utlysning gjøres tilgjengelig på www.unifor.no 28. februar.