Nye nasjonale retningslinjer publisert:

God tannhelse som barn er viktig for tannhelsen som voksen

Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0 - 20 år, er nå publisert, og ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets sider på adressen https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar

- Tennene skal vare hele livet. For å utjevne ulikheter er det derfor viktig å prioritere barn med økt risiko for tannsykdom, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet i et nyhetsbrev den 27. september 2018.

- Når vi har valgt å lage en egen retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge under 20 år, er det fordi det er noen viktige forskjeller på tannhelse i forhold til tilbudet til voksne. Det dreier seg blant annet om å gi barna gode vaner de tar med seg hele livet, samt å forebygge karies, sier Mikaelsen

- Ved å prioritere barn og unge med tannhelseproblemer eller forhøyet risiko for utvikling av karies eller annen tannsykdom, vet vi at vi kan oppnå god effekt. Dette hindrer dårlig tannhelse i voksen alder. Et annet viktig element er at vi understreker betydningen av at tannhelsetjenesten melder fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn er utsatt for mishandling, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Det skjer dessverre at tannhelsetjenesten er de første som oppdager tegn på overgrep, og da er det svært viktig at man kontakter barnevernet for videre oppfølging, sier Per Magne Mikalsen.