Tall om snus

- Det er 12 prosent av den voksne befolkningen som i 2017 sier at de bruker snus daglig (ssb.no), noe som tilsvarer om lag 520 000 personer. Det er store kjønnsforskjeller, blant menn sier 17 prosent at de snuser daglig, mot seks prosent blant kvinner. Om lag fire prosent sier de snuser av og til.

- Det har vært en dobling i andelen som bruker snus daglig fra seks til tolv prosent de siste ti årene, noe som i hovedsak skyldes den kraftige økningen blant ungdom. Blant menn har andelen gått opp fra 11 til 17 prosent, mens snusbruken blant kvinner har gått fra å knapt være målbar og opp til seks prosent på ti år.

Kilde: Helsedirektoratet, oktober 2018