Tilbakeblikk

1918

Rjukan skoletandklinik - rapport januar 1919

I fjor blev ved Rjukan skoletandklinik undersøkt 198 barn av 1ste klasse med gjennemsnitsalder 7 1/2 aar. Av disse var det kun 17 som ingen kaviteter hadde, og derav manglet 5 sine blivende tænder. 74 seksaarsmolarer var for daarlige til at kunne bevares og blev staaende urørte. 12 var så daarlige at de blev ekstrahert med en gang. 31 seksaarsmolarer blev «rotbehandlet» (pulpaamputation). Der blev indlagt 587 amalgam, 15 synthetik og isolationsplomber.

Dette gjælder altsammen barn som i det aar de har hat sine blivende tænder, har hat tilgang til «slikkeri» - kake, chokolade og sukkertøi - samt levet av finmalet, mykt brød med store kvanta kaffe.

Innsendt av tannlege Jacob Ramm.

Februar 1919, 3. hefte

1968

Forvisning til Nord-Norge

Nå i september feiret de tre nord-norske lokalforeninger 40-årsjubileum i Tromsø. Til stede var også noen av oss «søringer», som nok en gang - under reise og opphold - fikk sterke inntrykk fra denne landsdel. Naturlig nok ble også tankene ført til vårt største «tannlegeproblem» i de senere år, hvordan skal vi innrette oss for at denne landsdel - og andre mindre sentrale strøk - skal få rimelig tannlegedekning på frivillig måte.

Alle er enige om at beordringsloven har hatt skadevirkninger for rekrutteringen på lengre sikt - for få vil trives i en etat hvor tjenesten er en plikt.

Fra lederartikkel av Arne Sollund.

September 1968, hefte 7

2008

Forum i rosenes og jazzens by Molde

Været var strålende og utsikten fra Rica Seilet Hotel ubeskrivelig vakker. Utelivet fristet, men størstedelen av de mer enn 200 deltakerne satt likevel inne i Bjørnsonsalen på hotellet og hørte på - noen deltok også i - debatten om Stortingsmelding 35 hele den første dagen. Neste dag var temaene mer varierte: fra fremtidig behandlingsbehov og arbeidsdeling mellom tannpleiere og tannleger til nødvendig tannhelsehjelp og folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten.

August 2008, nr. 10