Tidende presiserer

I en kronikk i Tidende nr. 7 i år, Prioritering av tannhelse i statsbudsjettene, heter det at det er vedtatt at Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (Tks Sør) skal legges ned.

Det er styret i Tks Sør som har vedtatt å foreslå nedlegging. Forslaget skal behandles videre i fylkestingene i løpet av oktober 2018, før et eventuelt endelig vedtak om nedlegging foreligger.