Mindre diabetes 2

F18-08-033.eps

Nye tilfeller av type 2 diabetes er redusert med en tredel på seks år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Antallet nye årlige tilfeller er redusert fra over 16 000 i 2009 til 11 000 i 2014, viser den nye studien fra FHI.

Type 2 diabetes er en av de store folkesykdommene. Pasientgruppen vokser år for år.

- Derfor er det særlig gledelig at vi ser en nedgang i antallet nye tilfeller, og at det gjelder alle aldersgrupper, alle utdannings- og de fleste innvandrergrupper, sier førsteforfatter på studien, PhD-stipendiat Paz Lopez-Doriga Ruiz ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved FHI, og Oslo universitetssykehus.

- Vi vet ikke om nedgangen fra 2009 - 2014 var midlertidig og om tallene etterpå er gått opp eller videre nedover. Vi håper at vi kan videreføre arbeidet med årlige oppdateringer, og at dette blir en del av instituttets helseovervåking. Det har stor interesse å følge utviklingen i type 2 diabetes fra år til år, legger Ruiz til.

Type 2 diabetes er den vanligste diabetessykdommen. Antallet som lever med sykdommen har økt parallelt med økning i overvekt og fedme de siste 50 årene. Også redusert fysisk aktivitet og endret kosthold har trolig påvirket forekomsten.Tilstanden behandles med kost og mosjon, blodsukkersenkende tabletter og eventuelt insulin i tillegg.I den nye analysen har forskerne ved FHI beregnet både antallet nye, årlige tilfeller, og hvordan tilfellene fordeler seg på menn og kvinner, ulike aldersgrupper, utdanningsnivå og fødeland. Det er første gang dette er gjort for Norge. I tillegg har forskerne gjort nye beregninger av antallet som lever med sykdommen.

Antallet nye tilfeller gikk ned i alle aldersgrupper, og både hos de med høy og lav utdanning og blant innvandrere. Personer som er født i Asia, Afrika og Sør-Amerika har økt risiko, og det var en tydelig nedgang også i disse gruppene, bortsett fra i gruppen som er født i Afrika.

Forskergruppen kan ikke si noe om hva som er årsakene til nedgangen, men tror det har sammenheng med endringer i livsstil. Også nye tilfeller av hjerteinfarkt er gått ned, noe som trolig har sammenheng med blant annet røyking, fysisk aktivitet og kosthold.

Det kan virke som et paradoks at vi ser en økning i overvekt i befolkningen og at antallet som får type 2 diabetes og infarkt synker. Her kan det være at summen av alle faktorer går i riktig retning.

Data er hentet fra tre nasjonale registre for perioden 2009 - 14: KUHR (register for primærhelsetjenesten), Norsk pasientregister og Respetregisteret. I tillegg er det hentet data fra Statistisk sentralbyrå og Folkeregisteret.

Kilde: Ruiz, P.L.D., Stene, L.C., Bakken, I.J., Håberg S.E., Birkeland K.I. & Gulseth H.L. Diabetologia (2018). Decreasing incidence of pharmacologically and non-pharmacologically treated type 2 diabetes in Norway: a nationwide study https://doi.org/10.1007/s00125 - 018 - 4681 - 4