Tema oppvekst

F18-08-026.eps

Foto: Colorbox.

Traumatiserende erfaringer i barndommen kan avgjøre hvordan du får det i voksenlivet. Alt fra alvorlig sykdom, som kreft, overgrep eller omsorgssvikt kan føre til utenforskap. Hvordan kan tannhelsetjenesten ivareta utsatte barn og motvirke forskjellsgapet i samfunnet?

I forbindelse med Forskningsdagene tematiserer Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo barns oppvekst gjennom arrangementet Barns munnhelse former oss som voksne, i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, tirsdag 25. september kl. 18.00.

Arrangementet er gratis.