Tannlegeforeningen i The Lancet

F18-08-019.eps

NTFs mann i FDI, Harry Sam Selikowitz, er medforfatter i en artikkel antatt av det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet.

NTF er oppdragsgiver for en av forfatterne bak kommentarartikkelen «Strengthening oral health for universal health coverage», som ble antatt i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet den 25. juli i år. Her er lista høy, konkurransen stor og det har vel knapt hendt tidligere at Tannlegeforeningen har hatt en artikkel på trykk i dette medisinske prestisjetidsskriftet.

Artikkelen er skrevet av Harry-Sam Selikowitz som oppgir «The Norwegian Dental Association» som sin oppdragsgiver i samarbeid med Julian Fisher, Training for Health Equity, New York, Manu Mathur, Public Health Foundation of India, Institutional Area, Gurugram, India, og Benoit Varenne, Prevention of Noncommunicable Diseases Department, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

F18-08-020.eps

Selikowitz sitter i FDIs (World Dental Organization's) vitenskapskomité som representant for Den norske tannlegeforening, og artikkelen er skrevet fra dette ståstedet.

Artikkelen omhandler orale sykdommers del av den globale sykdomsbyrde. I en studie fra 2016 anslås det at halvparten av verdens befolkning er berørt av orale sykdommer. Til tross for antallet berørte er oral helse et neglisjert område i store deler av verden. Forfatterne argumenterer for å gjøre oral helse en del av det ordinære helsevesen verden over, enten det er finansiert statlig eller gjennom private forsikringsordninger.

Artikkelen kan leses i sin helhet her:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31707-0/fulltext#%20