Antibiotikaresepter varer i ti dager

F18-07-022.eps

Foto: Yngve Vogt.

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. Forskrivere som bruker papirresepter må informere om at antibiotikaresepter bare varer i ti dager, skriver Helsedirektoratet.no.

- Helsepersonell i Norge er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens. Ti dagers varighet er ett av mange tiltak som skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge enda mer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Leger, tannleger og veterinærer som bruker papirresepter må påføre utløpsdato. Det er også viktig å gi pasienten informasjon om reseptens varighet.

Det jobbes videre med en løsning for e-resept der ti dagers gyldighet settes automatisk. Når det gjelder antibiotika på blå resept, vil reseptgyldighet fortsatt være ett år.

Målet er å redusere unødig bruk av antibiotika. Med kortere gyldighet kan det bli færre tilfeller der antibiotika hentes ut uten at lege, tannlege eller veterinær har vurdert at det er et medisinsk behov.