Oslo setter agendaen for Europas tannhelseutdanninger

I slutten av måneden reiser undervisere og studenter i tannhelsefagene fra hele kontinentet til Universitetet i Oslo (UiO) for å få med seg de siste trendene innen utdanningsfeltet. Det odontologiske fakultet har forberedt seg i flere år, og nå er tida kommet for å avholde Association of Dental Education in Europe (ADEE) sin årlige konferanse.

F18-07-006.eps

Student Jannike Lillemo og dekan Pål Barkvoll, ved Det odontologiske fakultet i Oslo, gleder seg til å ta imot de mange internasjonale delegatene på EDSA- og ADEE-konferansene i august. Foto: Fredrik Pedersen, UiO.

Dette en stor begivenhet for oss. Det gir oss mulighet til å være med å forme utviklingen av tannhelseutdanningene, gjennom utformingen av programmet og valg av bidragsytere. Vi får også anledning til å vise fram våre fasiliteter og diskutere utdanningsprogrammene med ressurspersoner fra alle hjørner av kontinentet, forteller Pål Barkvoll, dekan og medlem av styret i ADEE. Han forventer at mellom 350 og 450 deltakere tar turen.

F18-07-004.eps

Samfunnsendringer påvirker tannhelsefeltet

«Dental Education in a Changing Society» er den overordnete tittelen for konferansen, som finner sted 22.-24. august i klinikkbygningen til fakultetet i Oslo.

- Temaet er høyaktuelt på så mange forskjellige plan av vårt utdanningsoppdrag, og vi har lagt vekt på å bruke anledningen til å vise frem vellykket samarbeid på tvers av fakultetene, og det som er unikt for oss i en internasjonal kontekst, utdyper Pål Barkvoll.

- Vi legger opp til å tilby gode faglige sesjoner på alt fra hva endringene i samfunnet gjør med pasientmassen som studentene skal utdanne seg til å behandle, til hvilke utfordringer det gir rundt autorisering av tannhelsepersonell, og mye mer, utdyper han.

Endringene på utdanningsfeltet inkluderer også digitalisering i undervisningen, og blant titlene på programmet står «Visualization and its implications for learning and instruction in dental training», og «Digital prospects of formative and summative assessment in dental education: technological opportunities and challenges».

Mange UiO-navn som foredragsholdere

Hovedforedraget er det en av UiOs fremste formidlere som står for. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen åpner konferansen med sitt keynote-foredrag: «Pluralist universalism: On the challenges and rewards of diversity in education».

- Få peker seg ut tydeligere enn Hylland Eriksen til å holde keynote-foredraget under et sånt tema, samme hvor i verden konferansen skulle foregå, mener Barkvoll, som selv har vært med i utformingen av programmet. - Derfor er jeg spesielt glad for at nettopp han kan innlede arrangementet her, ved vårt eget universitet.

Andre internasjonale krefter som bidrar under ADEE-konferansen i Oslo er blant andre Dr. Anastassia Kossioni, førsteamanuensis i gerodontologi ved Universitetet i Aten, Vince Bissell, dekan ved School of Dentistry i Liverpool, Hans Rysted, professor i utdanning fra Universitetet i Göteborg, og Roger Säljö, forsker på læring og læringsteknologier fra Finland.

Blant bidragsyterne fra UiO, er Anne Rønneberg og Tiril Willumsen (pedodonti), Anne Møystad (kjeve- og ansiktsradiologi), Håvard Haugen (biomaterialer), Lene Hystad Hove (kariologi og gerodontologi) og Thomas de Lange (pedagogikk).

Nordisk tannhelsepolitikk

Barkvoll har også tatt initiativ til et eget formøte med dekaner og instituttledere fra de nordiske utdanningsinstitusjonene. Hensikten med møtet er å diskutere realpolitikken på tann- og munnhelsefeltet, og forene krefter til en felles strategi.

Som vanlig har programmet også et sosialt tilsnitt. I løpet av de tre dagene skal gjestene kunne møtes mer uformelt på kveldstid både i UiOs lokaler, Oslos rådhus og det ærverdige festlokalet Gamle Logen i sentrum av byen.

F18-07-005.eps

Egen studentkonferanse

Studentene har sitt eget arrangement, EDSA, som overlapper noe med ADEE-konferansen. Fra mandag 20. august til torsdag 24. august fyller de opp ODs lokaler på Gaustad. Programmet inneholder blant annet workshop i sutur og bone management, foredrag, og selvfølgelig også et innholdsrikt sosialt program. Organisasjonskomitéen i Oslo, med odontologistudent Jannike Lillemo i spissen, gleder seg til å ønske delegatene velkommen i august:

- Vi startet som en gruppe på ti personer, og har jobbet med planleggingen i over ett år. På grunn av økt interesse for EDSA blant studentene ved fakultetet, har vi faktisk nylig utvidet komiteen til 19 stykker. Dette er noe vi er veldig stolte av, forteller hun.

Studentene som organiserer EDSA representerer både tannpleie- og odontologistudiet, og flere av kullene. De inviterer norske studenter til å delta både på det faglige og det sosiale programmet. NTF er hovedsponsor til dette arrengementet.

- Vi som jobber med dette er blitt en sammenspleiset gruppe, og vi går en spennende tid i møte med fortsettelsen av planleggingen. Vi ser virkelig frem til å vise frem fakultetet vårt til de andre delegatene i Europa, avslutter Lillemo.

HildeZwaig Kolsatd 

UiO