Medisinsk-biologisk ordbok - Latin-gresk-norsk

Steinar Risnes
F18-05-020.eps

Forfatteren er professor emeritus ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har mer enn 45 års erfaring som lærer, forsker og faglitterær forfatter. Han har også erfaring som kliniker. Særlige arbeids- og interesseområder har vært anatomi og morfologi, både makroskopisk og mikroskopisk.

Her er forlagets egen presentasjon av boka:

«Dette er boken for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok er den mest omfattende boken i sitt slag i Skandinavia. Den favner bredt og vil være nyttig for studenter og yrkesutøvere innen medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, mikrobiologi, fysioterapi, psykologi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi, samt andre helsefag og biologiske fag.

Boken inneholder:

- en omfattende latinsk-norsk ordbok med over 20 000 oppslagsord. Hver artikkel inneholder en fornorsket versjon av det latinske oppslagsordet (der dette er naturlig), oppslagsordets betydning på norsk med ev. utfyllende informasjon, oppslagsordets grammatiske karakteristika, samt dets etymologi. Inkludert er en rekke prefikser, suffikser og ordstammer.

- en gresk-norsk ordliste der de greske ordene er skrevet både med latinske og greske bokstaver.

- en oversikt over det greske alfabetet.

- en norsk-latinsk og gresk ordliste som kan gi en inngang til den latinsk-norske hoveddelen og til den gresk-norske ordlisten via norske ord.

- en omfattende latinsk grammatikk med særlig vekt på substantiver og adjektiver, samt omtale av ordklassene preposisjoner, tallord, adverb, konjunksjoner og pronomen. Hovedvekten er lagt på tabellariske oversikter. Eksempler er i stor grad hentet fra de aktuelle fagområdene. Regler for uttale er også behandlet.

- en kort latinsk og gresk språkhistorie.

- en oversikt over biologisk systematikk/taksonomi.»

Oslo: Cappelen Damm: 2018. 861 sider. ISBN 9788202403409.