Medisinsk ordbok - 8. utgave

Magne Nylenna:
F18-05-021.eps

Her er forlagets egen presentasjon av boka:

Medisinsk ordbok inneholder ord og uttrykk fra alle deler av helsetjenesten.

Medisinsk ordbok er oppdatert i tråd med norsk, medisinsk terminologi i 2017. Bokens 21 500 oppslagsord og forkortinger omfatter betegnelser knyttet til kroppens organer og funksjoner, medisinske undersøkelser, sykdommer og pasientbehandling, samt våre mest brukte legemidler. Medisinsk ordbok er særlig godt oppdatert på nye begreper knyttet til helsetjenestens organisering og drift. 800 minibiografier forteller hvem som står bak ord og uttrykk som inneholder personnavn.»

Professor dr.med. Magne Nylenna er lege, spesialist i samfunnsmedisin, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Universitetet i Oslo.

Oslo: Kunnskapsforlaget; 2017. Vekt: 1247 gram. 8. utgave. Boka har mikrobiografier og illustrasjoner. ISBN: 9788257322168