Odontologisk psykologi

Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein P.Å. Lein (redaktører):
F18-05-022.eps

Her er forlagets presentasjon av boka:

Odontologisk psykologi er en lærebok som omhandler de psykologiske sidene ved tannhelse og tannbehandling.

Tannhelsen påvirker den mentale helsen vår, og psykiske vansker kan påvirke tannhelsen:

- Mange isolerer seg fordi de skammer seg over dårlige tenner.

- Mange er så redde for tannbehandling at de unngår det i årevis.

- Flere har vonde erfaringer som gjør at tannbehandling oppleves umulig.

For å kunne forstå og hjelpe alle pasienter, må tannhelsepersonell ha kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon, angstproblematikk og traumebevisst tannbehandling.

Odontologisk psykologi bidrar med å plassere munnhelsen som en integrert del av generell helse og velvære.»

Oslo: Gyldendal Akademisk; 2018. 276 sider. 1. utgave. ISBN/EAN: 9788205510791