Helsepolitisk barometer 2018:

Faglig dyktighet viktigst

F18-05-024.eps

Figuren er trykket med tillatelse fra Kantar TNS Helsepolitiske barometer 2018.

Helsepolitisk barometer ble gjennomført for tredje gang i år, og resultatene ble presentert onsdag 11. april på Filmens hus i Oslo. Tannlegeforeningen er en av 12 organisasjoner og foreninger som deltok i årets kartlegging. Helsepolitisk barometer, som er gjort av Kantar TNS, kartlegger befolkningens holdninger til helsepolitiske spørsmål. 2072 respondenter har svart på WEB-undersøkelsen som ble gjennomført i januar 2018.

Flest legger vekt på faglig dyktighet

Flest, 59 prosent av de spurte, legger størst vekt på faglig dyktighet ved valg av tannlege. At tilbudet er i nærheten av der du bor, er også viktig for 42 prosent.

31 prosent oppgir pris som en viktig faktor, og det gjelder spesielt i de yngre årskullene, det vil si de under 44 år. Bare 15 prosent av de spurte over 75 år legger vekt på pris, mens nærmere 80 prosent av dem legger mest vekt på faglig dyktighet.

Et flertall ønsker mer offentlig støtte

Hele 59 % etterlyser mer offentlig støtte til voksne personers tannhelsetjenester.

Flest (51 prosent) ønsker at offentlig støtte til tannbehandling skal være behovsprøvd, enten som et diagnosebasert system, eller som et system etter pasientens økonomiske situasjon. 41 prosent mener at offentlig støtte bør gis som et fast begrenset årlig beløp til alle, uavhengig av sykdom og økonomisk tilstand.

Det er bred enighet om at offentlig støtte kun bør gis til tannbehandling utført i Norge.

Tillit til tannhelsetjenesten

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, omtalte resultatene som viktige og interessante da hun kommenterte informasjonen som kom frem av undersøkelsen.

- Vi ser at støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den er organisert i dag, er stor, sa Steinum.

- Folket gir tydelig uttrykk for at de har tillit til at landets tannleger er faglig kvalifiserte, og NTF er stolte av vår ordning med obligatorisk etterutdanning for å sikre oss om at vi opprettholder denne faglige dyktigheten, fortsatte hun.

- Vi ønsker at dagens system forbedres og styrkes, slik at de som har størst behov for støtte til tannbehandling, faktisk får den støtten de trenger. Vi er derfor glade for at barometeret viser at det er et tydelig ønske i befolkningen om å styrke den offentlige støtten til tannhelse.

Så mange som én av tre er faktisk villige til å betale mer skatt for å få det til, og vi er i kontinuerlig dialog med politikere og helsemyndigheter om hvordan dagens system kan bli enda bedre. Dette er viktig, ikke bare for den enkeltes tannhelse og livskvalitet, det er også god samfunnsøkonomi, avsluttet presidenten.

Arrangementet ble avsluttet med en politisk debatt med deltakerne i undersøkelsen og Stortingets Helse-, og omsorgskomite.

Andre resultater fra Helsepolitisk barometer:

- Stadig flere føler seg ved god helse.

- De fleste av oss, 75 prosent, er fornøyde med livet.

- Jo eldre vi blir, jo mer verdsetter vi livet.

- 73 prosent har gode eller svært gode erfaringer med helsevesenet.

- Oppgavene i helsevesenet oppfattes å være en av våre to største utfordringer. Opp fra tredjeplass i 2017, innvandring og integrering ligger fortsatt som nummer én.