Verdens tannhelsedag

F18-02-031.eps

World Dental Federation (FDI) var initiativtaker til Verdens tannhelsedag, som ble arrangert på den 20. mars i land over hele verden.

Norge

I Norge ble munnhelsedagen 2018 arrangert i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede med temaet Slag og munnhelse.

Verden for øvrig

FDI har foreløpig ikke laget noen oversikt over hvilke land som deltok, men FDIs leder, amerikanske Kathryn Kell, forteller i sitt nyhetsbrev Letter from the president, at hun feiret dagen i Dhaka, Bangladesh.

Her varte arrangementet fra tidlig morgen til sen kveld, og fikk god dekning av riksdekkende tv. Av høydepunkter trakk hun fram en prosesjon sentralt i hovedstaden, hvor de 160 deltakerne bar bannere og plakater som handlet om munnhelse og en tominutters massetannpusskampanje hvor barn ble oppfordret til å børste tennene sammen. Hun ble også intervjuet på tv sammen med sponsoren, Unilever Oral Care - Signal/Pepsodent, hvor de kunne fortelle hvor viktig det er å lære barn å børste tenner to ganger om dagen med fluortannpasta, slik at de kan etablere gode rutiner for resten av livet. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse var et annet hovedtema, hvor vekten var lagt på å unngå sukker, tobakk og alkohol.

Bangladesh har en befolkning på i overkant av163 millioner, og Kell beskriver arrangementet som en stor suksess hvor FDI får mulighet til å nå ut til en stor befolkning med et viktig budskap.