Mer tannhelse i HUNT 4

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) samarbeider med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) om en tannhelsestudie i den fjerde Helseundersøkelsen i det som var Nord-Trøndelag frem til 1.1.2018, og nå er en del av Trøndelag fylke (HUNT4).

HUNT er en av verdens største befolkningsstudier. Studien gjentas omtrent hvert tiende år og har samlet opplysninger om befolkningen i det tidligere Nord-Trøndelag gjennom tre befolkningsundersøkelser (1984 - 86, 1995 - 97 og 2006 - 08). I HUNT3 (2006 - 08) var tannhelse med som en tilleggsstudie.

I HUNT4 samles data om munn- og tannhelse i større skala enn tidligere. Denne gangen vil drøye 3000 personer over 19 år inviteres til en munn- og tannhelseundersøkelse på feltstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Verdal, Nærøy og Namsos.

Opplysningene som samles inn vil gi viktig kunnskap om munn- og tannhelse i Norge. Sammen med andre opplysninger fra HUNT-undersøkelsene og kobling til helseregistre kan data fra munn- og tannhelsestudien i HUNT4 gi ny viten om risikofaktorer for, og konsekvenser av, sykdom i munnhule og tenner.