Vil finne ut hvordan det går med tannimplantater

F18-01-022.eps

Deltakere på idé-møtet om innsamlig av data fra tannimplantater som blir satt inn. Bakre rekke, fra venstre: Vibeke Hervik Bull (forskningsleder, Tannhelse Rogaland - Kompetansesenteret), Bjørn Kubon (Bergen Tannhelsesenter), Henning Lygre (UiB), Inken Reichhelm (Tannhelse Rogaland - Kompetansesenteret). Foran, fra venstre: Erland Eggum (rådgivende tannlege, Helfo), Gunvor Bentung Lygre (Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, prosjektansvarlig), Erik Aasland Salvesen (Oris Dental), Harald Gjengedal (UiB og Bergen Tannhelsesenter), Stein Atle Lie (statistiker, UiB og «Leddproteseregisteret» på Haukeland universitetssjukehus).

Innsetting av tannimplantater er blitt en vanlig behandlingsopsjon for å gjøre det mulig å lage protetiske erstatninger hos pasienter med ulike former for tanntap eller manglende tannanlegg.

En gruppe med utgangspunkt i Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG) i Bergen er i ferd med å starte et pilotprosjekt for å registrere hva slags implantater som settes inn og prosedyrene som brukes i den forbindelsen. Tre større klinikker i Hordaland og Rogaland skal delta som pilotklinikker.

Den 14. november 2017 var det et idé- og innspillsmøte i Bergen der det deltok personer fra UNI Research (der BVG hører til), Universitetet i Bergen (UiB), Helfo, Rogaland Tannhelse - Kompetansesenteret og klinikker innen Bergen Tannhelsesenter og Oris Dental.

Det er ikke en enkel sak å få til registrering: Hvilke data skal inkluderes? Hvor lenge skal det følges opp? Hvordan skal rapporteringsskjema utformes? Dette er i støpeskjeen. Det endelige målet er å få oversikt over hvordan det går med selve implantatene og de følger eventuelle komplikasjoner kan få.

Nils RoarGjerdet 

Tekst og foto