Kurs for utenlandsstudenter

F17-09-021.eps

Foto: NTF.

NTF arrangerte sitt første kurs for odontologistudenter i utlandet i slutten av august. Kurset rettet seg mot avgangs- og sisteårsstudenter og het Ut i arbeidslivet ? er du godt nok forberedt? Hva du bør vite som tannlege i hverdagen.

Kurset gikk over to dager og temaene var: Snart tannlege!, Norsk tannhelsetjeneste i dag, Litt om NTF, Valgmuligheter & arbeidsmarked, Etikk og god tannlegeskikk - profesjonens ansvar, pasientens rettigheter myndighetenes krav, Helfo, En innføring i de viktigste rettsreglene for tannhelsepersonell, med fokus på helsepersonelloven og journalføring , Arbeidsgiver, ansatt eller begge deler - plikter og rettigheter , Kontrakter i arbeidslivet, med fokus på assistenttannlegemodellen og Etablering og drift av tannlegevirksomhet.

De påmeldte fordelte seg slik på utdannelsesland: Polen 42, Latvia 5, Ungarn 3, Sverige 1, Bangladesh 1.