H.M. Kongens gullmedalje

F17-09-015.eps

Foto: Margit Selsjord, UiO

Under en høytidelig seremoni i Universitets aula 1. september 2017 ble førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Anders Verket, overrakt H.M. Kongens gullmedalje av prorektor Gro Bjørnerud. Gullmedaljen tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Begrunnelse for tildelingen

Sykdom og skade kan medføre endringer i skjelettets form som kan påvirke vår funksjon og livskvalitet. I munnhulen kan det føre til at vi mister tenner og evne til å tygge, og det kan endre utseendet vårt.

Der skjelettet har endret form, har diverse materialer vært forsøkt brukt til gjenoppbygning av skjelettet, blant annet gjennom såkalte stillas. I sitt doktorgradsprosjekt undersøkte Anders Verket hvorvidt man kan stimulere vekst av ben og benceller ved å endre overflatene til slike titan-baserte stillas. Hovedfunnene hans var at titan-baserte stillas kan bidra til å gjenopprette form i kjevebenene. Behandling med tannimplantater i benmasse som er gjenopprettet på denne måten er mulig, men mer forskning er nødvendig. Titan-stillasets effekt på benceller ble ikke forbedret ved å belegges med andre typer materialer. Titan-stillaset viste også et potensiale som depot for distribusjon av proteiner til celler.

Konklusjonen i avhandlingen er at de endringer av titan-stillasene som ble undersøkt, i hovedsak ikke forbedret materialets egenskaper til å stimulere benceller og benvekst. Kun få endringer ble imidlertid undersøkt, og titan-stillasene viste samtidig at de kan ha et potensiale for enkelte kliniske bruksområder. Det må gjøres mer forskning på bruk av titan-stillaser før de eventuelt kan tas i bruk på pasienter.