Tidende retter

I Tidende nr. 7, 2017 side 652 - 653 under vignetten Arbeidsliv og praksisdrift er det publisert en artikkel av NTFs advokat, Dag Kielland Nilsen, med tittelen Driftsselskap ? utkast til aksjonær- og samarbeidsavtale er utarbeidet.

Den samme artikkelen er ved en feil publisert om igjen i Tidende nr. 8, og det er beklageligvis også oppgitt feil navn på forfatter.