Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2017

F17-02-032.eps

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. Kurset fører frem til norsk lisens for bruk av lystgass, men det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltagerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av ordinær tannlegelisens.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tid

Del 1: Uke 37 (11. - 15. september )

Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte)

Del 3: Uke 49 (4. - 7. desember) Kurset avsluttes med eksamen torsdag ettermiddag

Antall deltakere

Maks 9

Kursavgift

Kr 23 000

Søknad

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år og nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Påmeldingsfrist

15. juni

Kontaktperson / kurskoordinator

Johanne Bye, tlf. 22 85 22 62, johanne.bye@odont.uio.no